13 พฤษภาคม 2567

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ทั้งหมด  |  กฎหมาย  |  บัญชี  |  อื่นๆ

Slide20

ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ New e-Filing

ผลสำรวจ ณ วันที่ 18 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2564จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 526 ราย

Slide17_2

ผลสำรวจ ความคิดเห็นต่อการปลดล็อคมาตรการ Lockdown

ผลสำรวจ ณ วันที่ 1 – 30 ก.ย. 64 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 947 ราย

Slide15_2

ผลสำรวจ ความคิดเห็นต่อผลกระทบในการทำงานแบบ Work From Home

ผลสำรวจ ณ วันที่ 2 – 31 ส.ค. 64 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 700 ราย

Slide14_2

ผลสำรวจ ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเพื่อเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19

ผลสำรวจ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 785 ราย

Slide13_2

ผลสำรวจ ความคาดหวังต่อการเปิดประเทศภายใต้สถานการณ์โควิด-19

ผลสำรวจ ณ วันที่ 1 – 31 ก.ค. 64 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 707 ราย

Slide12

ผลสำรวจ ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ผลสำรวจ ณ วันที่ 16 มิ.ย. – 15 ก.ค. 64 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 1,204 ราย

Slide11

ผลสำรวจ Check list การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2563

ผลสำรวจ ณ วันที่ 1 – 30 มิ.ย. 64 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 501 ราย

Slide9-2

ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการเลื่อนบังคับใช้พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 (PDPA)

ผลสำรวจ ณ วันที่ 16 พ.ค. – 15 มิ.ย. 64 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 286 ราย

Slide8-2

ผลสำรวจการรับมือโควิด 19 ระลอกใหม่สำหรับผู้ประกอบการ

ผลสำรวจ ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2564 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 384 ราย

Slide6

ผลสำรวจความคิดเห็นต่อการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19

ผลสำรวจ ณ วันที่ 30 เม.ย. 2564 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 1,000 ราย

Slide3

ผลสำรวจความคิดเห็นของนักวิชาชีพบัญชีต่อระบบ e-Withholding Tax

ผลสำรวจ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2564 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 305 ราย

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?