05 มิถุนายน 2564

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ทั้งหมด  |  กฎหมาย  |  บัญชี  |  อื่นๆ

Slide8

ผลสำรวจการรับมือโควิด 19 ระลอกใหม่สำหรับผู้ประกอบการ

ผลสำรวจ ณ วันที่ 5 มิ.ย. 2564 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 378 ราย

Slide6

ผลสำรวจความคิดเห็นต่อการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19

ผลสำรวจ ณ วันที่ 30 เม.ย. 2564 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 1,000 ราย

Slide3

ผลสำรวจความคิดเห็นของนักวิชาชีพบัญชีต่อระบบ e-Withholding Tax

ผลสำรวจ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2564 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 305 ราย

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?