25 ตุลาคม 2564

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ความพึงพอใจมาตรการทางภาษีของผู้ประกอบการผ่านมุมมองของนักวิชาชีพบัญชี

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในหลายประเทศทั่วโลก เป็นระยะเวลากว่า 9 เดือนที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากทางเศรษฐกิจ ทั้งในระดับมหภาค ระดับอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการทั่วไป สำหรับในประเทศไทยถึงแม้จะสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ดีที่สุด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมาตรการทางด้านภาษีอากร ประเด็นคำถามคือ สำหรับผู้ประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีซึ่งมีความเกี่ยวข้องในทางการปฏิบัติโดยตรงในการทำตามวิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ อันเนื่องมาจากมาตรการนั้น มีความคิดเห็นและประเมินผลของมาตรการต่างๆในช่วงที่ผ่านมาว่าสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและผู้ประกอบการ

● ผลสำรวจ ณ วันที่ 30 พ.ย. 2563 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 303 ราย

● คลิกที่ภาพ เพื่อดูขนาดเต็ม

Slide7
Slide2
Slide3

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?