07 ธันวาคม 2564

แบบสำรวจออนไลน์

iconfinder_ic_remove_red_eye_48px_352443

web counter code

แบบสำรวจออนไลน์

iconfinder_ic_remove_red_eye_48px_352443

web counter code

ทั้งหมด  |  กฎหมาย  |  บัญชี  |  อื่นๆ

Poll 22

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อประกันโควิด-19 : เจอ จ่าย (ไม่) จบ

จำนวนผู้ทำสำรวจ 500 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 500 ราย

Poll 21

แบบสำรวจความจำเป็นในการรับวัคซีน Booster dose จากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ

จำนวนผู้ทำสำรวจ 799 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 799 ราย

Poll 20

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ New e-Filing

จำนวนผู้ทำสำรวจ 526 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 526 ราย

Poll 19

แบบสำรวจมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 518 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 518 ราย

Poll 18

แบบสำรวจผลกระทบต่อนักวิชาชีพบัญชี จากการร่างแก้ไขพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

จำนวนผู้ทำสำรวจ 505 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 505 ราย

Poll 17

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปลดล็อคมาตรการ Lockdown

จำนวนผู้ทำสำรวจ 947 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 947 ราย

Poll 16

แบบสำรวจการแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ : ส่งเสริมหรือกีดกัน?

จำนวนผู้ทำสำรวจ 520 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 520 ราย

Poll 15

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อผลกระทบในการทำงานแบบ Work From Home

จำนวนผู้ทำสำรวจ 795 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 795 ราย

Poll 14

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเพื่อเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19

จำนวนผู้ทำสำรวจ 790 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 790 ราย

Poll 13

แบบสำรวจความคาดหวังต่อการเปิดประเทศภายใต้สถานการณ์โควิด-19

จำนวนผู้ทำสำรวจ 710 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 710 ราย

Poll 12

แบบสำรวจผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

จำนวนผู้ทำสำรวจ 1,241 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 1,241 ราย

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อมาตรการช่วยเหลือการเก็บชั่วโมง CPD

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อมาตรการช่วยเหลือการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ปี 2564

จำนวนผู้ทำสำรวจ 373 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 373 ราย

Poll 9

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการเลื่อนบังคับใช้พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 (PDPA)

จำนวนผู้ทำสำรวจ 287 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 287 ราย

Poll 8

แบบสำรวจการรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่สำหรับผู้ประกอบการ

จำนวนผู้ทำสำรวจ 385 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 385 ราย

Poll 6

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19

จำนวนผู้ทำสำรวจ 1,017 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 1,017 ราย

Poll 5

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วงสถานการณ์ โควิด-19

จำนวนผู้ทำสำรวจ 322 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 322 ราย

Poll 4

สำรวจความพร้อมขององค์กรในการปฏิบัติงานบัญชีด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Transformative Accounting)

จำนวนผู้ทำสำรวจ 136 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 136 ราย

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?