03 พฤษภาคม 2565

แบบสำรวจออนไลน์

iconfinder_ic_remove_red_eye_48px_352443

web counter code

แบบสำรวจออนไลน์

iconfinder_ic_remove_red_eye_48px_352443

web counter code

ทั้งหมด  |  กฎหมาย  |  บัญชี  |  อื่นๆ

Poll 27

แบบสำรวจความพร้อมของประชาชนในการเริ่มบังคับใช้กฎหมาย PDPA

จำนวนผู้ทำสำรวจ – ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ – ราย

Poll 28

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ในปี 2565

จำนวนผู้ทำสำรวจ 299 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 299 ราย

Poll 26

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

จำนวนผู้ทำสำรวจ 279 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 279 ราย

Poll 16

แบบสำรวจการแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ : ส่งเสริมหรือกีดกัน?

จำนวนผู้ทำสำรวจ 520 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 520 ราย

Poll 15

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อผลกระทบในการทำงานแบบ Work From Home

จำนวนผู้ทำสำรวจ 795 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 795 ราย

Poll 14

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเพื่อเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19

จำนวนผู้ทำสำรวจ 790 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 790 ราย

Poll 12

แบบสำรวจผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

จำนวนผู้ทำสำรวจ 1,241 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 1,241 ราย

Poll 13

แบบสำรวจการรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่สำหรับผู้ประกอบการ

จำนวนผู้ทำสำรวจ 385 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 385 ราย

Poll 6

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19

จำนวนผู้ทำสำรวจ 1,018 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 1,018 ราย

Poll 4

สำรวจความพร้อมขององค์กรในการปฏิบัติงานบัญชีด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Transformative Accounting)

จำนวนผู้ทำสำรวจ 136 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 136 ราย

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?