20 กันยายน 2564

แบบสำรวจออนไลน์

iconfinder_ic_remove_red_eye_48px_352443

web counter code

แบบสำรวจออนไลน์

iconfinder_ic_remove_red_eye_48px_352443

web counter code

ทั้งหมด  |  กฎหมาย  |  บัญชี  |  อื่นๆ

Poll 17

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปลดล็อคมาตรการ Lockdown

จำนวนผู้ทำสำรวจ 680 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 680 ราย

Poll 16

แบบสำรวจการแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ : ส่งเสริมหรือกีดกัน?

จำนวนผู้ทำสำรวจ 517 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 517 ราย

Poll 15

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อผลกระทบในการทำงานแบบ Work From Home

จำนวนผู้ทำสำรวจ 727 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 727 ราย

Poll 14

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเพื่อเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19

จำนวนผู้ทำสำรวจ 788 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 788 ราย

Poll 13

แบบสำรวจความคาดหวังต่อการเปิดประเทศภายใต้สถานการณ์โควิด-19

จำนวนผู้ทำสำรวจ 708 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 708 ราย

Poll 12

แบบสำรวจผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

จำนวนผู้ทำสำรวจ 1,241 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 1,241 ราย

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อมาตรการช่วยเหลือการเก็บชั่วโมง CPD

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อมาตรการช่วยเหลือการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ปี 2564

จำนวนผู้ทำสำรวจ 373 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 373 ราย

Poll 9

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการเลื่อนบังคับใช้พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 (PDPA)

จำนวนผู้ทำสำรวจ 287 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 287 ราย

Poll 8

แบบสำรวจการรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่สำหรับผู้ประกอบการ

จำนวนผู้ทำสำรวจ 385 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 385 ราย

Poll 6

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19

จำนวนผู้ทำสำรวจ 1,017 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 1,017 ราย

Poll 5

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วงสถานการณ์ โควิด-19

จำนวนผู้ทำสำรวจ 322 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 322 ราย

Poll 4

สำรวจความพร้อมขององค์กรในการปฏิบัติงานบัญชีด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Transformative Accounting)

จำนวนผู้ทำสำรวจ 136 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 136 ราย

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?