fbpx

Activity

มูลนิธิธรรมนิติ ร่วมกับ บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล ส่งมอบอาหารกลางวัน (ครั้งที่ 17) ให้แก่ชุมชนตรอกต้นมะม่วง

มูลนิธิธรรมนิติ ร่วมกับ บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล ส่งมอบอาหารกลางวัน (ครั้งที่ 16) ให้แก่ชุมชนสวัสดิรักษา

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ส่งมอบหน้ากากอนามัย แก่สำนักงานเขตบางซื่อ

มูลนิธิธรรมนิติ ร่วมกับ บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล ส่งมอบอาหารกลางวัน (ครั้งที่ 15) ให้แก่ชุมชนตรอกข้าวสาร

มูลนิธิธรรมนิติ ร่วมกับ บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล ส่งมอบอาหารกลางวัน (ครั้งที่ 14) ให้แก่ชุมชนซอยบุญช่วย

สถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ เป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตร

มูลนิธิธรรมนิติ ส่งมอบอาหารกลางวัน (ครั้งที่ 13) จำนวน 200 ชุด ให้แก่ประชาชนบริเวณสำนักงานเขตบางซื่อ

มูลนิธิธรรมนิติ ส่งมอบอาหารกลางวัน (ครั้งที่ 12) จำนวน 200 ชุด ให้แก่ชุมชนซอยสวนรื่น

มูลนิธิธรรมนิติ ส่งมอบอาหารกลางวัน (ครั้งที่ 11) จำนวน 200 ชุด ให้แก่ชุมชนเดรี่เบลล์

มูลนิธิธรรมนิติ ร่วมกับ บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล ส่งมอบอาหารกลางวัน (ครั้งที่ 10) ให้แก่ชุมชนวัดเลียบ

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?