People Development

ธรรมนิติจัดบรรยาย Top 5 Social Media อัพเดตความรู้โซเชียลมีเดียแก่ชาวธรรมนิติ+

ธรรมนิติจัดบรรยาย Top 5 Social Media อัพเดตความรู้โซเชียลมีเดียแก่ชาวธรรมนิติ

ธรรมนิติจัดอบรม Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน ให้พนักงาน+

ธรรมนิติจัดอบรม Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน ให้พนักงาน

กลุ่มบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) จัดคอร์สอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ผู้บริหารและพนักงานโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ+

กลุ่มบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) จัดคอร์สอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ผู้บริหารและพนักงานโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

กลุ่มบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเรื่อง Big Data  โดยคุณจรัล งามวิโรจน์เจริญ+

กลุ่มบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเรื่อง Big Data โดยคุณจรัล งามวิโรจน์เจริญ

ธรรมนิติจัด Talk “Make the Impossible Possible” โดยคุณเกษม กรณ์เสรี+

ธรรมนิติจัด Talk “Make the Impossible Possible” โดยคุณเกษม กรณ์เสรี

กลุ่มบริษัทธรรมนิติ จัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานในหัวข้อ The Art of Presentation โดยคุณประสงค์ รุ่งสมัยทอง+

กลุ่มบริษัทธรรมนิติ จัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานในหัวข้อ The Art of Presentation โดยคุณประสงค์ รุ่งสมัยทอง

ธรรมนิติจัด Voice Personality Workshop+

ธรรมนิติจัด Voice Personality Workshop

ธรรมนิติ จัดบรรยาย Digital Transformation ให้ผู้บริหารและพนักงาน+

ธรรมนิติ จัดบรรยาย Digital Transformation ให้ผู้บริหารและพนักงาน

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?