21 กุมภาพันธ์ 2567

บริการฝึกอบรมและสัมมนา

บริการฝึกอบรมและสัมมนา

1. บริการฝึกอบรมและสัมมนา

ดำเนินธุรกิจการจัดอบรมและสัมมนา มีหลักสูตรที่มีเนื้อหาทันสมัยและใช้งานได้จริงสำหรับเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ฝ่ายบุคคล พนักงานในองค์กรและผู้สนใจทั่วไป บริการฝึกอบรมและสัมมนา จำมีความสำคัญมาก ปัจจุบันมีผู้เข้าอบรมกับทางธรรมนิติกว่า 100,000 คนต่อปี
ธรรมนิติเป็นผู้บุกเบิกด้านการฝึกอบรมและสัมมนามากว่า 30 ปี มีหลักสูตรมากกว่า 1,000 หลักสูตร จึงมีหลักสูตรที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาชีพ อาทิ บัญชีการเงิน กฎหมาย ภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ สารสนเทศ หลักสูตรที่บรรยายเป็นภาษาต่างประเทศ เป็นต้น รวมถึงการให้บริการอบรมพิเศษภายในองค์กร ( In-house Training) ให้กับภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงชั้นนำระดับประเทศ ทั้งยังมีหลักสูตร E-Learning ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับโลกยุคดิจิทัล ด้วยทีมวิทยากรที่มากประสบการณ์ในสายงานวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้และประสบการณ์ตรง พร้อมด้วยทีมงานที่ได้รับการยอมรับจากผู้อบรมว่าให้บริการได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้ธรรมนิติเป็นสถาบันที่ให้ความรู้ทางวิชาชีพเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ

>> อ่านรายละเอียดบริการเพิ่มเติมที่นี่

2. บริการจัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือทางด้านวิชาการ

ผลิตและจำหน่ายหนังสือทางวิชาการทุกแขนงที่หลากหลายไปด้วยองค์ความรู้ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือทางด้านบัญชีและภาษีอากรที่เนื้อหาเข้มข้น สามารถนำไปใช้และอ้างอิงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ธรรมนิติยังเป็นผู้ผลิตหนังสือประมวลรัษฎากรที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุดและมียอดพิมพ์มากกว่า 20,000 เล่มต่อปี

>> อ่านรายละเอียดบริการเพิ่มเติมที่นี่

3. บริการวารสารวิชาชีพรายเดือน

……วารสารเอกสารภาษีอากร

วารสารทางวิชาชีพที่มียอดตอบรับกว่า 20,000 สมาชิก ก้าวสู่ปีที่ 37 อย่างเต็มภาคภูมิ ภายใต้การนำเสนอความรู้ทางด้านบัญชีและภาษีอากรที่เข้มข้นจากผู้เขียนระดับแนวหน้าในวงการวิชาชีพ

……วารสาร HR Society Magazine

วารสารที่มุ่งเน้นเนื้อหาการบริหารบุคคลทั้ง HRD HRM จากนักเขียนผู้มากประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญในวงการบริหารงานบุคคล กฎหมายแรงงาน ที่กระทบโดยตรงต่อนักบริหารงานบุคคล สวัสดิการพนักงาน แรงงานสัมพันธ์และกฎหมายประกันสังคม พร้อมอัปเดตข่าวสารในแวดวงบริหารงานบุคคลอย่างทันยุคทันสมัยไม่ตกเทรนด์

……วารสาร CPD & Account

วารสารที่อัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงผู้ทำบัญชี จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สภาวิชาชีพบัญชี ตลอดจนบทความจากนักเขียนที่ถ่ายทอดด้วยภาษาที่อ่านง่าย กระชับ ในประเด็นด้านมาตรฐานการายงานทางการเงิน ภาษีอากร วิธีการปฏิบัติงาน และเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน พร้อมกับหลักสูตรการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพราคาพิเศษสำหรับนักบัญชี

>> อ่านรายละเอียดบริการเพิ่มเติมที่นี่

4. บริการรับลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือพิมพ์ท้องที่ในเครือธรรมนิติ ลงประกาศได้ครอบคลุมตามกฎหมาย ผ่าน Online เพียง 4 ขั้นตอน ที่เว็บไซต์ www.thaicorporatenews.com มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175

มติทั่วไป : ให้ลงประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
มติพิเศษ : ให้ลงประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

>> อ่านรายละเอียดบริการเพิ่มเติมที่นี่

5. บริการจัดทำสิ่งพิมพ์และอื่น ๆ

รับออกแบบสิ่งพิมพ์ จัดทำต้นฉบับสิ่งพิมพ์ หนังสือ คู่มือการเรียนการสอน วารสาร รายงานประจำปี (Annual Report) Corporate Profile เอกสารงานวิจัย แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ รับออกแบบโลโก้ นามบัตร แผ่นพับ โบรชัวร์ แคตตาล็อก

>> อ่านรายละเอียดบริการเพิ่มเติมที่นี่

6. บริการสื่อโฆษณา

……บริการโฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์ของธรรมนิติ

วารสารเอกสารภาษีอากร, วารสาร HR Society, วารสาร CPD & Account และหนังสือประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นหนังสือและวารสารวิชาชีพให้ความรู้ทางด้าน กฎหมาย บัญชี และ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีจำนวนสมาชิกรวมถึง 45,000 ราย ในรูปแบบนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ธรรมนิติยังให้บริการโฆษณาปกเอกสารประกอบการสัมมนาหรือการแนบโบชัวร์ในคอร์สอบรมต่าง ๆ โดยมีผู้เข้าอบรมกับธรรมนิติ 100,000 คน/ปี

……บริการโฆษณาบนช่องทางออนไลน์

ลงโฆษณาบน www.dst.co.th, โฆษณาบนหน้าเฟสบุคแฟนเพจ Dharmniti Seminar & Training (@DHARMNITI.Seminar) หรือ เฟสบุคแฟนเพจ บมจ.ธรรมนิติ (@DharmnitiGroup)

……บริการให้เช่าพื้นที่ออกบูธ

บริการให้เช่าพื้นที่ออกบูธในงานอบรมสัมมนาที่จัดขึ้นโดยบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด แบ่งเป็น 1. งานสัมมนาพิเศษ เป็นการจัดอบรมขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวน 5,000 คน ต่อครั้ง โดยจัดขึ้น 3 ครั้ง / ปี 2. คอร์สอบรมเก็บชม.ของนักบัญชี ซึ่งมีการจัดขึ้นทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

>> อ่านรายละเอียดบริการเพิ่มเติมที่นี่

 

=======================

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

เว็บไซต์ : www.dst.co.th

อีเมล์ : contact@dharmniti.co.th

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?