27 พฤศจิกายน 2566

บริการรับลงประกาศในหนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น

รับลงประกาศในหนังสือพิมพ์ เช่น บอกกล่าวเชิญประชุมเพื่อรับรองงบการเงิน การเปลี่ยนแปลงกรรมการ การเพิ่ม-ลดทุน การจ่ายเงินปันผล และประกาศอื่นๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 ผ่าน www.thaicorporatenews.com และจัดส่งหนังสือพิมพ์ฉบับจริง

 

รูปแบบบริการ

1. ลงประกาศผ่าน www.thaicorporatenews.com

2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ส่งมาลงประกาศ

3. จัดส่งหนังสือพิมพ์ผ่านทางไปรษณีย์

 

อัตราค่าบริการ

จำนวนกรอบ ราคาบุคคลทั่วไป ราคาสมาชิกวารสารธรรมนิติ
1 300 250
10 2,700 2,380
30 7,650 6,750
50 12,000 10,650

 

สิ่งที่จะได้รับ


การลงประกาศ พร้อมหนังสือพิมพ์ฉบับออนไลน์และฉบับจริง

บริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม
1. บริษัทที่ต้องการเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เปลี่ยนแปลงกรรมการ อำนาจกรรมการ จ่ายเงินปันผล ชำระบัญชี

2. บริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ เพิ่มทุน-ลดทุน ย้ายสำนักงาน เลิกกิจการ

3. บริษัทที่ต้องการลงประกาศด้านกฎหมายต่าง ๆ เช่น ประกาศคำสั่งศาล บังคับไถ่ถอน-จำนอง ล้มละลาย อายัดทรัพย์สิน ฯลฯ

1. ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

2. ไม่ต้องเสียค่าปรับ

3. มีแบบฟอร์มตัวอย่างการลงประกาศให้

4. สามารถลงประกาศได้ด้วยตนเองเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

5. สามารถดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์ทางเว็บไซต์ได้

1. เอกสารที่จะลงประกาศ

 

 

สนใจติดต่อ : นางสาวกัญทิมา  หุมากรณ์  02-596-0500 ต่อ 327 / 061-418-1112

>> เข้าสู่หน้าเว็บไซต์บริการ <<

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?