บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และไอที (IT Maintenance Service)

23 พฤศจิกายน 2566

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และไอที (IT Maintenance Service)

บริการดูแลและแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานภายในองค์กรเพื่อให้มั่นใจว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานนั้นสามารถทำงานได้ปกติและเต็มประสิทธิภาพ  ไม่มีการใช้งานของโปรแกรมผิดลิขสิทธิ์  มีการต่อพ่วงกับอุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างถูกต้องเหมาะสม   ตลอดจนมีการเชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเตอร์เน็ตที่ปลอดภัย  โดยทาง DiTC เข้าทำการดูแลและตรวจสอบระบบที่สถานที่จริง เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการ และกรณีพบปัญหาในการใช้งานคอมพิวเตอร์ สามารถโทรขอรับคำปรึกษาจากวิศวกรคอมพิวเตอร์ ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. โดยหากมีการพบความผิดปกติ DiTC จะดำเนินการแก้ไข รวมถึงนำเสนอแนวทางป้องกันในอนาคตอีกด้วย

รูปแบบบริการ   

บริการ / แพคเกจ ความถี่
การตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมให้ใช้งานได้อย่างปกติ 1 ครั้ง/เดือน 1 ครั้ง/เดือน
การตรวจสอบระบบเน็ตเวิร์กและอินเตอร์เน็ตให้ใช้งานได้อย่างปกติ 1 ครั้ง/เดือน
การตรวจสอบโปรแกรมที่ผิดลิขสิทธิ์ภายในองค์กร 1 ครั้ง/เดือน
การตรวจสอบการเชื่อมต่อและการทำงานของอุปกรณ์ต่อพ่วง 1 ครั้ง/เดือน
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ไม่จำกัด
การเข้าตรวจสอบเพิ่มเติมกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 1 ครั้ง/เดือน
การตรวจสอบการทำงานของเครื่อง Server รวมถึงการเพิ่ม-ลดสิทธิ 1 ครั้ง/เดือน

อัตราค่าบริการ

การเรียกเก็บค่าบริการเป็นแบบรายเดือน คิดตามจำนวนเครื่อง แพคเกจพื้นฐาน เริ่มต้นที่ 7,500 บาท  โดยมีสัญญาขั้นต่ำ 1 ปี

ค่าบริการ 1-10 เครื่อง เครื่องที่ 11 ขึ้นไป เครื่องที่ 16 ขึ้นไป เครื่องที่ 31 ขึ้นไป เครื่องที่ 51 ขึ้นไป เครื่องที่ 101 ขึ้นไป
คอมพิวเตอร์ 7,500 เครื่องละ 500 เครื่องละ 450 เครื่องละ 400 เครื่องละ 350 ติดต่อสอบถาม
เซิร์ฟเวอร์ เครื่องละ 2,500 เครื่องละ 2,500 เครื่องละ 2,500 เครื่องละ 2,500 เครื่องละ 2,500 เครื่องละ 2,500

 

สิ่งที่จะได้รับ

1. รายงานการตรวจสอบและการแก้ไขปัญหา เดือนละ 1 ครั้ง

2. รายงานบทวิเคราะห์ทางด้านไอที เดือนละ 1 ครั้ง

บริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม
1. บริษัทที่ยังไม่ต้องการมีบุคคลากรด้านไอที หรือพบปัญหาพนักงานไอทีลาออกบ่อย
2. บริษัทที่ต้องการความมั่นคงทางด้านไอที
3. บริษัทที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีในการดูแล
1. สามารถบริหารจัดการต้นทุนทางด้านไอทีได้อย่างแม่นยำ
2. แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ด้วยทีมงานวิศวกรคอมพิวเตอร์โดยตรง
3. ลดความเสี่ยง ต่อการมีการใช้งานโปรแกรมผิดลิขสิทธิ์
1. นโยบายทางด้าน IT ของบริษัท
2.จำนวนและรายการเครื่องคอมพิวเตอร์
3.รายละเอียด ปัญหา และลักษณะการใช้งาน

 

บริการเกี่ยวข้อง :

1. บริการจัดทำ Assets List หรือรายงานสินทรัพย์ทางไอที เพื่อให้ผู้บริหารได้เห็นถึงรายงานสินทรัพย์ภายในบริษัท
2. บริการ Set up เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ และลงโปรแกรม
3. บริการจัดจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที ราคาพิเศษ

 

สนใจติดต่อ :           

นางสาวกัญทิมา  หุมากรณ์  02-596-0500 ต่อ 327 / 061-418-1112

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?