21 มกราคม 2565

บริการจัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือทางด้านวิชาการคุณภาพ

ผลิตและจำหน่ายหนังสือทางวิชาการทุกแขนงที่หลากหลายไปด้วยองค์ความรู้ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือทางด้านบัญชีและภาษีอากรที่เนื้อหาเข้มข้น สามารถนำไปใช้และอ้างอิงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ธรรมนิติยังเป็นผู้ผลิตหนังสือประมวล รัษฎากรที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุดและมียอดพิมพ์มากกว่า 35,000 เล่มต่อปี และหนังสือกฎหมายแรงงาน ที่อัปเดตเป็นประจำทุกปี

 

รูปแบบบริการ

1. บริการผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย หนังสือในกรุงเทพและปริมณฑล เช่น ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ฯ ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตสภา ศูนย์หนังสือ มสธ. ร้านหนังสือแอททอร์นีย์ ร้านหนังสือ DCF ร้านหนังสือปณณรัช

2. บริการจำหน่ายทางตรงหน้างานสัมมนา และอาคารธรรมนิติ ถนนประชาชื่น

3. บริการจำหน่ายทางโซเชียลมีเดีย www.dharmnitibook.com / Line ID:dharmnitibook/ Facebook : Dharmnitibook /Shopee/ Thaibookfair / Lnwshop และหนังสืออิเลคทรอนิคส์ e-book

 

อัตราค่าบริการ

ราคาหนังสือและสิ่งพิมพ์แต่ละเล่มมีความแตกต่างกัน ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนและช่องทางการสั่งซื้อ
ทั้งนี้หากลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อหนังสือกับธรรมนิติโดยตรง เป็นสมาชิกวารสารธรรมนิติ หรือสั่งซื้อในนามสถาบันการศึกษา จะสามารถใช้สิทธิส่วนลดในการสั่งซื้อหนังสือได้ 

บริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี
1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านบัญชี กฎหมาย ฝ่ายบุคคล

2. เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร

1. ข้อมูลในหนังสือเชื่อถือได้และมีการอัพเดทเนื้อหาให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน โดยผู้เขียนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาขาวิชาชีพนั้น ๆ โดยตรง

 

บริการที่เกี่ยวข้อง

1. บริการหนังสือทางวิชาชีพ ผ่านระบบสมาชิก

2. บริการฝึกอบรมและสัมมนา

 

สนใจติดต่อ : นางสาวกัญทิมา  หุมากรณ์  02-596-0500 ต่อ 327

>> เข้าสู่หน้าเว็บไซต์บริการ <<

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?