Highlight Content

Lifestyle

ด้านกฏหมาย

ด้านบัญชี

ด้านตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบภายใน

ด้านไอทีและนวัตกรรม

ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสารธรรมนิติ

แนะนำหนังสือใหม่

Tax Accounting
Tax Accounting Professional

ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

ราคา 900 บาท
บัญชี & ภาษีอากร สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการและนักบัญชีฯ

ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

ราคา 550 บาท
วางแผนภาษี
เจาะลึกภาระภาษีและการวางแผนภาษีคนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย

ผู้แต่ง : ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม

ราคา 220 บาท
ประมวลรัฎากร,หนังสือประมวล,ประมวลปี 61
ประมวลรัษฎากร ปี 2561

ผู้ผลิต : บจ.สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ

ราคา 450 บาท

แนะนำหนังสือใหม่

ต้นแบบการปิดบัญชี พร้อมจบประเด็นภาษี

ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

ราคาปก 550.00 บาท

บริการของธรรมนิติ

กฎหมาย,ปรึกษากฎหมาย
รับทำบัญชี,รับทำเงินเดือน,บริการบัญชี
สอบบัญชี
ตรวจสอบภายใน,ไอทีออดิท
อบรมธรรมนิติ,สัมมนาธรรมนิติ,เก็บชั่วโมง
ทำเว็บไซต์,ดูแลระบบไอที
หนังสือบัญชี,หนังสือภาษี,หนังสือวิชาการ

Link น่าสนใจ

Copyright ©2018  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?