Menu Bank
Menu Home Dharmniti
Menu About Dharmniti
Manu Service Dharmniti
Menu NEWS Dharmniti
กระดานสนทนา GuruForum
Menu Recruitment
Menu Contact
Menu Bank 2
Menu Hotline
บทความเกี่ยวกับการสัมมนา

 

ปัจจุบันมีระเบียบสำนักงานประกันสังคมที่ระบุว่า หากนายจ้างหรือผู้ประกันตน ส่งเงินสบทบเกินจำนวนที่ต้องส่ง สามารถขอรับเงินคืนได้  และหนึ่งในกรณีที่จะขอรับเงินคืนก็คือ การที่ผู้ประกันตนทำงานกับนายจ้างหลายรายนั่นเอง  รายละเอียดติดตามได้จากบทความเรื่อง นายจ้าง ผู้ประกันตน นำส่งเงินสมทบไว้เกินจำนวนที่ต้องจ่าย...ขอคืนเงินได้ตามเวลา!! โดยอาจารย์ปรานี สุขศรี วารสาร HR Society magazine เดือนสิงหาคม 2560

 

การตัดสินใจลงทุนนั้น สิ่งที่มีประโยชน์และเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจก็คือ “ข้อมูลต่างๆ”  เพราะฉะนั้นนักลงทุนที่ดี ต้องศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบ คุณพจน์ อัศวสันติชัย  รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มีคำแนะนำดีๆ มาฝากนักลงทุนทั้งหลายครับ


 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 1 of 16

ข่าวสารเครือธรรมนิติ