04 มิถุนายน 2567

บริการของเรา

บริการด้านกฎหมาย

บริการด้านกฎหมาย

1. งานกฎหมายธุรกิจ 2. งานกฎหมายภาษีอากร 3. งานอรรถคดีและบังคับคดี 4. งานกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการค้าและบุคคล

บริการด้านกฎหมาย

บริการจัดทำบัญชีและเงินเดือน

บริการจัดทำบัญชีและเงินเดือน

1.บริการจัดทำบัญชี 2.บริการจัดทำเงินเดือน

บริการจัดทำบัญชีและเงินเดือน

บริการตรวจสอบบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี

1.บริการการตรวจสอบงบการเงินต่างๆ 2.บริการการตรวจสอบพิเศษและการตรวจสอบอื่นๆ

บริการตรวจสอบบัญชี

บริการตรวจสอบภายใน

บริการตรวจสอบภายใน

1.บริการด้านงานตรวจสอบภายใน 2.บริการด้านพัฒนาระบบบัญชี

บริการตรวจสอบภายใน

บริการออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์และไอที

บริการออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์และไอที

1.บริการด้านเว็บไซต์ 2.บริการด้านออนไลน์ 3.บริการดูแลระบบไอที

บริการออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์และไอที

บริการฝึกอบรมและสัมมนา

บริการฝึกอบรมและสัมมนา

1.บริการอบรมและสัมมนา 2. หนังสือวิชาการ 3. วารสารรายเดือน 4. หนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น

บริการฝึกอบรมและสัมมนา

บริการห้องประชุมและห้องสัมมนา

บริการห้องประชุมและห้องสัมมนา

บริการห้องประชุมและห้องอบรมสัมมนา พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ครบครัน

บริการห้องประชุมและห้องสัมมนา

บริการออกแบบ ผลิตสิ่งพิมพ์ และ สื่อโฆษณา

บริการออกแบบ ผลิตสิ่งพิมพ์ และ สื่อโฆษณา

1. บริการออกแบบ ผลิตสิ่งพิมพ์ แบบครบวงจร 2. บริการสื่อโฆษณา และพื้นที่ออกบูธ

บริการออกแบบ ผลิตสิ่งพิมพ์ และ สื่อโฆษณา

บทความน่าอ่าน

ข่าวสารธรรมนิติ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?