ด้านกฏหมาย

TFRS for NPAEs ประเด็นที่เปลี่ยนแปลงในปี 2566+

TFRS for NPAEs ประเด็นที่เปลี่ยนแปลงในปี 2566

เตรียมพร้อมก่อนนับสต๊อกกับผู้สอบบัญชีฯ+

เตรียมพร้อมก่อนนับสต๊อกกับผู้สอบบัญชีฯ

การเก็บภาษีหุ้นในไทย จัดเก็บแบบไหน ใครมีหน้าที่ต้องยื่น?+

การเก็บภาษีหุ้นในไทย จัดเก็บแบบไหน ใครมีหน้าที่ต้องยื่น?

เปิด 3 ขั้นตอน ต่อภาษีรถยนต์ แบบออนไลน์+

เปิด 3 ขั้นตอน ต่อภาษีรถยนต์ แบบออนไลน์

รวมสิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับภาษี E-payment ธุรกรรมลักษณะเฉพาะแบบไหน ต้องรายงานกรมสรรพากร ?+

รวมสิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับภาษี E-payment ธุรกรรมลักษณะเฉพาะแบบไหน ต้องรายงานกรมสรรพากร ?

เลี้ยงดูู บิดา-มารดา มีหลักเกณฑ์ลดหย่อนภาษีแบบไหน ? ถ้าบุตรหลายคน ใครจะมีสิทธิใช้ลดหย่อน ?+

เลี้ยงดูู บิดา-มารดา มีหลักเกณฑ์ลดหย่อนภาษีแบบไหน ? ถ้าบุตรหลายคน ใครจะมีสิทธิใช้ลดหย่อน ?

เปิดวิธี ขอคืนภาษี ยื่นขอคืนได้เมื่อไหร่ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ?+

เปิดวิธี ขอคืนภาษี ยื่นขอคืนได้เมื่อไหร่ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ?

สัญญาเช่าซื้อ VS สัญญาลีซซิ่ง แตกต่างกันอย่างไร+

สัญญาเช่าซื้อ VS สัญญาลีซซิ่ง แตกต่างกันอย่างไร

ไม่สบาย แต่ไม่อยากไปหาหมอ จะขอลาป่วยได้ไหม ? ไขข้อสงสัย ลาป่วย มีเงื่อนไขอะไรบ้าง+

ไม่สบาย แต่ไม่อยากไปหาหมอ จะขอลาป่วยได้ไหม ? ไขข้อสงสัย ลาป่วย มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

โทษของการต่อยหน้าคู่กรณี มีอะไรบ้าง+

โทษของการต่อยหน้าคู่กรณี มีอะไรบ้าง

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?