รวมสิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับภาษี E-payment ธุรกรรมลักษณะเฉพาะแบบไหน ต้องรายงานกรมสรรพากร ?

13 พฤศจิกายน 2566

หลักเกณฑ์ที่ใช้ ในการส่งข้อมูล

– ฝาก หรือ โอนเงินเข้าทุกบัญชีรวมกัน 3,000 ครั้ง/ปี นับเฉพาะจำนวนครั้งที่โอนเท่านั้น

– ฝาก หรือ โอนทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 400 ครั้ง และมียอดรวมตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป / ปี

ถือเป็นธุรกรรมลักษณะเฉพาะที่สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องรายงานข้อมูลธุรกรรมทางการเงินต่อกรมสรรพากร

ผู้ที่ทำการส่งข้อมูลให้สรรพากร

– ธนาคาร

– สถาบันการเงิน

– Payment gateway

ข้อมูลที่ถูกส่ง จะส่งเป็นรายปี เป็นข้อมูลฝากหรือโอนเงินตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. ของปีนั้น ๆ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

– แยกข้อมูลตามธนาคาร

– ไม่ได้นำทุกบัญชี ของทุกธนาคารมารวมกัน

– บัญชีที่เปิดเป็นชื่อร่วมกัน จะถูกนำมารวมด้วย

– คิดจากเงินเข้า รวมถึงดอกเบี้ย การโอนเงินระหว่างบัญชี

หากมีธุรกรรมเข้าเงื่อนไขต้องทำอย่างไร

บุคคลธรรมดาที่รับเงินปกติ และฟรีแลนซ์ที่ยื่นภาษีตามกฎหมาย ไม่ต้องทำอะไร

พ่อค้า/แม่ค้า/ร้านค้าที่จดทะเบียนการค้า จดทะเบียน VAT และเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ต้องทำอะไร

พ่อค้า/แม่ค้า/ร้านค้าออนไลน์ ที่ยังไม่เคยเสียภาษี ควรจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์

พ่อค้าแม่ค้าออฟไลน์และกิจการขนาดเล็กที่ยังไม่เคยเสียภาษีให้ถูกต้อง แนะนำให้จดทะเบียนบริษัทให้ถูกต้อง

ตัวอย่าง

Tag
No tags defined

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?