เพลง Young dharm

13 มีนาคม 2566

Young dharm

คำร้อง : สิริอัญญา
ทำนอง : โคมฉาย

 

เนื้อเพลง

 

ไผ่สูง รวมกอ แน่นเกี่ยว เกลียวกลม          อ่อนล้อ ตามลม โยกไหว ไพรป่า

ค่ำคืนวามวับ ดาวจับปลายฟ้า                  หมู่เดือนดารา เบิกฟ้ายามแรม

 

ดุจ young เรานี้ร่วมใจรวมกาย                 ดุจดังจันทร์ฉาย ในคืนเดือนแซม

แจ่มฟ้านำพา

 

ห้วยหนองคลองบึงหลายหลากลำธาร        ต่างไหลรวมกัน เป็นผืนธารา

เส้นใยหมื่นแสน เป็นเชือกแน่นหนา           ผูกพันชีวา เราไว้รวมกัน

 

ดุจ young เรานี้ มีใจดวงเดียว                 ไม่มีลดเลี้ยว  ทางไกลไปกัน

ก้าวพร้อมกันไป

 

ใต้ร่มธงธรรม เราสืบนานมา                     ผ่านยิ้มน้ำตา บนทางยาวไกล

ร่วมกันสร้างสรรค์  ไปสู่จุดหมาย               ธงธรรมเด่นไกล สู่รุ่น young dharm

 

มาเถิดหนุ่มสาว พวกเราชาว young           เราคือความหวัง ธงธรรมธงนำ

สู่ความรุ่งเรือง

 

แนวไผ่ รวมกอ แน่นเหนียว เกลียวกลม       โอนอ่อน ผ่อนลม โยกไหวไพรงาม

นภาราตรี สวยสีสดคราม                          แสงดาววับวาม งามผ่องพราวตา

 

ดุจ young เรานี้ร่วมใจรวมกาย                  ดุจดังจันทร์ฉาย ผ่องท้องนภา

ส่องหล้านำทาง

 

ห้วยหนองคลองบึงหลายหลากสายธาร        ไหลร่วมรวมกัน เป็นทะเลว้าง

หมื่นแสนสายใย รวมได้เชือกวาง                ใช้สรรเสกสร้างมัดวางรวมกัน

 

ดุจ young เรานี้ มีใจดวงเดียว                    หลอมรวมกลมเกลียว อยู่ทุกคืนวัน

พร้อมกันก้าวไป

 

ธงธรรมเรานี้ สืบทอดนานมา                      ผ่านยิ้มน้ำตา ผ่านทุกข์สุขใจ

ร่วมกันสรรสร้าง หนทางสู่ชัย                      ธงธรรมเด่นไกล สู่รุ่น young dharm

 

หนุ่มสาวชาว young ดุจดังตะวัน                 ขับเคลื่อนคืนวัน รุดสู่ทางนำ

เทิดธรรมก้าวไป

 

21 สิงหาคม 2564

หมายเหตุ : ทำนองเพลงนี้เป็นทำนองเพลงประชาชนปฏิวัติของเวียดนาม เป็นเพลงปลุกใจปะชาชนชาวเวียดนามให้ลุกขึ้นปฏิวัติเพื่อปลดแอกเวียดนามจากการยึดครองของสหรัฐฯ หลัง พ.ศ.2516 วงดนตรีกรรมาชนได้นำทำนองนี้มาประกอบเพลงโคมฉายเป็นทำนองเพลงที่ปลุกใจเร่าร้อน ก้าวหน้า สว่างไสว เพื่อรวมพลังคนหนุ่มสาวในการต่อสู้สร้างสรรประเทศศชาต

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?