23 พฤศจิกายน 2566

บริการบัญชีและเงินเดือน

1. บริการจัดทำบัญชี

ประกอบด้วยการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกฎหมายที่กำหนด จัดทำและยื่นแบบภาษี จัดทำสมุดบัญชีต่าง ๆ และบัญชีแยกประเภท จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี บริการให้คำปรึกษาและแนะนำด้านบัญชีและภาษีอากร

>> อ่านรายละเอียดบริการเพิ่มเติมที่นี่

 

2. บริการจัดทำเงินเดือน

ประกอบด้วยการจัดทำข้อมูลและคำนวณเงินเดือน ภาษี ประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้คำปรึกษากาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยผู้เชี่ยวชาญได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ความสำคัญในการรักษาความลับของลูกค้า

>> อ่านรายละเอียดบริการเพิ่มเติมที่นี่

 

=======================

บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

เว็บไซต์ : www.dha.co.th

อีเมล์ : dha@dharmniti.co.th

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?