24 มิถุนายน 2564

TheReflection_logo_2021

แบบสำรวจความคิดเห็นของนักวิชาชีพ ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากกลุ่มคนดังกล่าว ต่อประเด็นต่าง ๆ ในสังคม

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

Highlight

Poll 12-2

แบบสำรวจผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ประเด็นคำถาม : ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 มีอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนหรือไม่

 

วันที่เริ่มสำรวจ : 16 มิ.ย. 2564

จำนวนผู้แบบทำสำรวจ 578 ราย

Poll 12-2

แบบสำรวจผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ประเด็นคำถาม : ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 มีอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนหรือไม่

วันที่เริ่มสำรวจ : 16 มิ.ย. 2564 จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ 578 ราย

แบบสำรวจ Check list การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2563

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ 471 ราย

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ 471 ราย

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อมาตรการช่วยเหลือการเก็บชั่วโมง CPD

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ 368 ราย

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ 368 ราย

Poll 9

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ 286 ราย

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ 286 ราย

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ทั้งหมด  |  กฎหมาย  |  บัญชี  |  อื่นๆ

ผลสำรวจความคิดเห็นต่อการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19           ผลสำรวจ ณ วันที่ 30 เม.ย. 2564 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 1,000 ราย

ผลสำรวจความคิดเห็นต่อการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19

ผลสำรวจ ณ วันที่ 30 เม.ย. 2564 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 1,000 ราย

Slide10

ผลสำรวจมาตรการช่วยเหลือการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ปี 2564

ผลสำรวจ ณ วันที่ 24 พ.ค. – 15 มิ.ย. 64 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 368 ราย

Slide9-2

ผลสำรวจการเลื่อนบังคับใช้พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 (PDPA)

ผลสำรวจ ณ วันที่ 16 พ.ค. – 15 มิ.ย. 64 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 286 ราย

Slide8-2

ผลสำรวจการรับมือโควิด 19 ระลอกใหม่สำหรับผู้ประกอบการ

ผลสำรวจ ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2564 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 384 ราย

หากคุณต้องการเสนอให้ The Reflection ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่นี่

    Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

    Log in with your credentials

    Forgot your details?