18 มิถุนายน 2567

TheReflection_logo_2021

แบบสำรวจความคิดเห็นของนักวิชาชีพ ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากกลุ่มคนดังกล่าว ต่อประเด็นต่าง ๆ ในสังคม

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

Highlight

line_oa_chat_240618_161639_group_0

แบบสำรวจความคิดเห็น ภาษีคาร์บอนช่วยโลกให้ดีขึ้นได้หรือไม่

ประเด็นคำถาม คือ สำรวจความคิดเห็นว่าการเก็บภาษีคาร์บอน จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้หรือไม่

วันที่เริ่มสำรวจ : 17 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2567

จำนวนผู้แบบทำสำรวจ – ราย

line_oa_chat_240618_161639_group_0

แบบสำรวจความคิดเห็น ภาษีคาร์บอนช่วยโลกให้ดีขึ้นได้หรือไม่

ประเด็นคำถาม คือ สำรวจความคิดเห็นว่าการเก็บภาษีคาร์บอน จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้หรือไม่

วันที่เริ่มสำรวจ : 17 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2567

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ – ราย

line_oa_chat_240604_091823_group_0

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ – ราย

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ – ราย

line_oa_chat_240517_160813_group_0

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ – ราย

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ – ราย

uxGK5J9JsvP26-aqmoqu4xPtxCvKXjNuXD7gSZEwqkCEov_2lspjEe8cm26MpfDo_mVNuXHhKSmjEHets-i08mezJH-iEZ_9He1rZ-DLIGv9dtHzNkr_oJVwW52zxLNECPs1Dl06N9VAVlxHgFo47A==

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ – ราย

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ – ราย

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ทั้งหมด  |  กฎหมาย  |  บัญชี  |  อื่นๆ

หากคุณต้องการเสนอให้ The Reflection ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่นี่

    Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

    Log in with your credentials

    Forgot your details?