03 พฤษภาคม 2565

TheReflection_logo_2021

แบบสำรวจความคิดเห็นของนักวิชาชีพ ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากกลุ่มคนดังกล่าว ต่อประเด็นต่าง ๆ ในสังคม

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

Highlight

poll-28-pdpa

แบบสำรวจความพร้อมของประชาชนในการเริ่มบังคับใช้กฎหมาย PDPA

ประเด็นคำถามคือ ประชาชนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมไหมหากพ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้เริ่มบังคับใช้

วันที่เริ่มสำรวจ : 3 พฤษภาคม

จำนวนผู้แบบทำสำรวจ – ราย

poll-28-pdpa

แบบสำรวจความพร้อมของประชาชนในการเริ่มบังคับใช้กฎหมาย PDPA

ประเด็นคำถามคือ ประชาชนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมหรือยังหากพ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้เริ่มบังคับใช้

วันที่เริ่มสำรวจ : 3 พฤษภาคม

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ – ราย

poll-27-sly

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ 300 ราย

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ 300 ราย

poll-26-tcn

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ 276 ราย

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ 276 ราย

Poll25_cover

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ 511 ราย

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ 511 ราย

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ทั้งหมด  |  กฎหมาย  |  บัญชี  |  อื่นๆ

ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ New e-Filing  ผลสำรวจ ณ วันที่ 18 ต.ค. – 15 พ.ย. 64 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 526 ราย

ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ New e-Filing  

ผลสำรวจ ณ วันที่ 18 ต.ค. – 15 พ.ย. 64 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 526 ราย

Slide17_2

ผลสำรวจ ความคิดเห็นต่อการปลดล็อคมาตรการ Lockdown

ผลสำรวจ ณ วันที่ 1 – 30 ก.ย. 64 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 947 ราย

หากคุณต้องการเสนอให้ The Reflection ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่นี่

    Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

    Log in with your credentials

    Forgot your details?