17 พฤศจิกายน 2564

TheReflection_logo_2021

แบบสำรวจความคิดเห็นของนักวิชาชีพ ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากกลุ่มคนดังกล่าว ต่อประเด็นต่าง ๆ ในสังคม

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

Highlight

Poll22_cover

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อประกันโควิด-19 : เจอ จ่าย (ไม่) จบ

ประเด็นคำถามคือ ผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันโควิด-19

วันที่เริ่มสำรวจ : 17 พฤศจิกายน

จำนวนผู้แบบทำสำรวจ 0 ราย

Poll22_cover

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อประกันโควิด-19 : เจอ จ่าย (ไม่) จบ

ประเด็นคำถามคือ ผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันโควิด-19

วันที่เริ่มสำรวจ : 17 พฤศจิกายน

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ 0 ราย

Poll 21

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ 600 ราย

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ 600 ราย

Poll 20

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ 526 ราย

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ 526 ราย

Poll 19

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ 518 ราย

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ 518 ราย

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ทั้งหมด  |  กฎหมาย  |  บัญชี  |  อื่นๆ

ผลสำรวจ ความคิดเห็นต่อการแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ : ส่งเสริมหรือกีดกัน?

ผลสำรวจ ณ วันที่ 16ส.ค. – ก.ย. 64 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 520 ราย

Slide17_2

ผลสำรวจ ความคิดเห็นต่อการปลดล็อคมาตรการ Lockdown

ผลสำรวจ ณ วันที่ 1 – 30 ก.ย. 64 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 947 ราย

หากคุณต้องการเสนอให้ The Reflection ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่นี่

    Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

    Log in with your credentials

    Forgot your details?