ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ผลสำรวจความคิดเห็น “การส่งข้อมูลการหักภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้จ่ายภาษีได้ประโยชน์เพียงใด”

จากที่กรมสรรพากรจะบังคับให้นายจ้างต้องนำส่งข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของพนักงาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนแบบกระดาษ เพื่อป้องกันการปลอมแปลงหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) จึงอยากทราบว่าในฐานะผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คิดว่าจะได้ประโยชน์จากข้อบังคับนี้อย่างไร

ประเด็นคำถามคือ การส่งข้อมูลการหักภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้จ่ายภาษีได้ประโยชน์เพียงใด

● คลิกที่ภาพ เพื่อดูขนาดเต็ม
Slide23
Slide22
Slide21

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?