Family CSR

ในวันที่ฝุ่นละออง PM 2.5 คลุมเมือง+

ในวันที่ฝุ่นละออง PM 2.5 คลุมเมือง

มูลนิธิธรรมนิติและคณะ ร่วมถวายผ้าห่ม 700 ผืน ให้แก่พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เพื่อแจกจ่ายกับผู้ยากไร้ ในจังหวัดเชียงราย+

มูลนิธิธรรมนิติและคณะ ร่วมถวายผ้าห่ม 700 ผืน ให้แก่พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เพื่อแจกจ่ายกับผู้ยากไร้ ในจังหวัดเชียงราย

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ร่วมสมทบทุนโครงการ “รวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์”+

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ร่วมสมทบทุนโครงการ “รวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์”

จิตอาสากลุ่มบริษัทธรรมนิติปรับปรุงห้องสมุด ร.ร.เทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์+

จิตอาสากลุ่มบริษัทธรรมนิติปรับปรุงห้องสมุด ร.ร.เทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์

ธรรมนิติ มอบน้ำดื่มให้เขตบางซื่อเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศพฯ+
ธรรมนิติ มอบน้ำดื่มให้เขตบางซื่อ+
ธรรมนิติส่งมอบดอกไม้จันทน์+
มูลนิธิธรรมนิติ บริจาคข้าวสารครั้งที่ 2+
มูลนิธิธรรมนิติและคณะร่วมบริจาคข้าวสาร+

มูลนิธิธรรมนิติและคณะร่วมบริจาคข้าวสาร

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?