fbpx

Family CSR

ครอบครัวธรรมนิติ จัดโครงการ CSR ร่วมกันทำนุบำรุงศาสนา

ในวันที่ฝุ่นละออง PM 2.5 คลุมเมือง

มูลนิธิธรรมนิติและคณะ ร่วมถวายผ้าห่ม 700 ผืน ให้แก่พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เพื่อแจกจ่ายกับผู้ยากไร้ ในจังหวัดเชียงราย

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ร่วมสมทบทุนโครงการ “รวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์”

จิตอาสากลุ่มบริษัทธรรมนิติปรับปรุงห้องสมุด ร.ร.เทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์

กลุ่มบริษัทธรรมนิติ จัดโครงการ CSR ร่วมกับโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?