คณะจิตอาสากลุ่มบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ร่วมปรับปรุงห้องสมุดเพื่อน้อง รร. เทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ จ.ชัยภูมิ+

คณะจิตอาสากลุ่มบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ร่วมปรับปรุงห้องสมุดเพื่อน้อง รร. เทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ จ.ชัยภูมิ