fbpx

Family CSR

ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ธรรมนิติ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

มูลนิธิธรรมนิติให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

มูลนิธิธรรมนิติ ร่วมกับ บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล ส่งมอบอาหารกลางวัน (ครั้งที่ 20) ให้แก่ชุมชนวัดหลวง

มูลนิธิธรรมนิติ ร่วมกับ บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล ส่งมอบอาหารกลางวัน (ครั้งที่ 19) ให้แก่สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงกัลยาณมิตร

ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ธรรมนิติ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

มูลนิธิธรรมนิติ ร่วมกับ บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล และ บจ. Solar Park ส่งมอบอาหารกลางวัน (ครั้งที่ 18) ให้แก่ชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้าง

ครอบครัวธรรมนิติ จัดโครงการ CSR “ทำวีลแชร์ให้น้อง” ให้แก่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

มูลนิธิธรรมนิติ ร่วมกับ บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล ส่งมอบอาหารกลางวัน (ครั้งที่ 17) ให้แก่ชุมชนตรอกต้นมะม่วง

มูลนิธิธรรมนิติ ร่วมกับ บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล ส่งมอบอาหารกลางวัน (ครั้งที่ 16) ให้แก่ชุมชนสวัสดิรักษา

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ส่งมอบหน้ากากอนามัย แก่สำนักงานเขตบางซื่อ

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?