ผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัทธรรมนิติ ร่วมใจบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

12 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ธรรมนิติ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ผ่านหน่วยรับบริจาคเคลื่อนที่ เพื่อช่วยบรรเทาวิกฤตโลหิตสำรองขาดแคลน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ธรรมนิติ เห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือ แบ่งปัน และช่วยบรรเทาสภาวการณ์ขาดแคลนโลหิต จึงได้ดำเนินกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6

ทางธรรมนิติภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนให้พนักงานร่วมกันทำความดี และได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้บริหารและพนักงานที่บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องในปี 2563 ที่ผ่านมา

DHARMNITI’s HERO “PROUD BLOOD DONOR”

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?