มูลนิธิธรรมนิติ มอบน้ำดื่ม 3,000 ขวด เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ของสำนักงานเขตบางซื่อ

มูลนิธิธรรมนิติ มอบน้ำดื่ม 3,000 ขวด เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ของสำนักงานเขตบางซื่อ

คุณพิมุกต์ พืชมงคล กรรมการมูลนิธิธรรมนิติ เป็นตัวแทน ส่งมอบน้ำดื่ม 3,000 ขวด ให้แก่ เขตบางซื่อ โดยมีนายสรสิช เหลืองรุ่งเกียรติ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ พร้อมคณะผู้บริหารของเขตบางซื่อ เป็นผู้รับมอบ

เพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา พื้นที่ริมคลองเปรมประชากรและคลองบางซื่อ (ระยะต่อเนื่อง)

โดยจะมีการปฏิบัติงาน ทุกวันพุธของเดือน ซึ่งมีบุคลากรของทางราชการ เอกชน และประชาชนจิตอาสาปฏิบัติงาน ร่วมกับสำนักงานเขต

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?