สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ส่งมอบหน้ากากอนามัย แก่สำนักงานเขตบางซื่อ

08 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน ส่งมอบหน้ากากอนามัย ที่ได้รับบริจาคมาจากสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 2,000 ชิ้น แก่สำนักงานเขตบางซื่อ

โดยมีคุณดารารัตต์ พืชมงคล กรรมการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เป็นผู้มอบ และคุณทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ต่อไป

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?