13 มีนาคม 2566

สารจากกรรมการจัดการคนที่ 1

70 ปี ธรรมนิติ …
ต้องมีเหตุและปัจจัยอะไรบางอย่างที่ทำให้องค์กรแห่งหนึ่งมีอายุยาวนานได้ขนาดนี้ โดยเฉพาะในฐานะที่เป็นองค์กรวิชาชีพที่ปกติทั่วไปแล้วไม่ใช่เรื่องที่จะพบกันได้มากนัก ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่ว่านั้นก็คือ การที่องค์กรถูกออกแบบไว้ให้มีเอกลักษณ์และความแตกต่างเฉพาะนั่นเอง
ผมขอสรุปไว้เป็น 5 ประการ

ประการที่ 1 คือเราตั้งอยู่ในอุตสาหกรรมบริการที่เป็นพื้นฐานสำคัญของธุรกิจ งานบัญชี งานกฎหมาย งานวิชาการความรู้ หรือแม้แต่ปัจจุบันที่มีงานสารสนเทศเพิ่มขึ้นมาด้วยนั้น ล้วนแต่เป็นรากฐานสำคัญ เป็นปัจจัยสี่ของธุรกิจ อย่างคนต้องมีปัจจัยสี่ องค์กรธุรกิจก็มีปัจจัยสำคัญในการดำรงคงอยู่และดำเนินงานไปเช่นกัน แม้ไม่จัดว่าหวือหวาแต่ว่ามีความจำเป็น เหมือนมนุษย์ต้องดื่มน้ำ ธุรกิจก็ขาดไม่ได้ซึ่งเรื่องกฎหมาย บัญชี ภาษีอากร สารสนเทศ หรือการพัฒนาคน

ประการที่ 2 คือปรัชญาของธรรมนิติ เรามีปรัชญาในการบริหารของเราซึ่งก็มีด้วยกันหลายเรื่องหลายข้อ หนึ่งในนั้นคือเรื่องที่เราตั้งมุมมองต่อคนว่า ‘คนเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของธรรมนิติ’ เพราะว่าเราประกอบธุรกิจทางวิชาชีพ เราไม่มีโรงงาน เราไม่มีเครื่องจักร เราไม่มีสินค้าชิ้นใหญ่โต ทุกสิ่งทุกอย่างของเราคือคน การลงทุนความรู้และพัฒนาคน การใส่ใจดูแลคน การให้ความสำคัญในเรื่องต่างๆ จึงมีศูนย์กลางอยู่ที่คน เราจึงมีคำกล่าวภายในของเราว่า ‘คนคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของเราที่ไม่ปรากฏอยู่ในงบดุล’

ประการที่ 3 คือเรื่องที่เราใช้ความพยายามในการรักษาคุณภาพและความซื่อสัตย์ในทางวิชาชีพ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก และต้องประกาศเป็นเจตนารมณ์ บ่มเพาะจิตใจให้ทุกส่วนเกิดความตระหนักสำนึกในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและต่อลูกค้าของเรา ซึ่งเป็นเครดิตในวิชาชีพของเรา

ประการที่ 4 คือเรามีบริการที่ครอบคลุมตลอดเส้นทางธุรกิจ คือถ้าเปรียบเส้นทางของผู้ประกอบการเหมือนถนนเส้นหนึ่ง เริ่มต้นจากจุดเอไปยังจุดบี หรือลากต่อไปยังจุดถัดไปเรื่อย ๆ เรามีบริการที่รองรับเกือบจะเรียกได้ว่าตลอดเส้นทาง เหมือนเดินทางจากกรุงเทพฯไปพัทยา ที่มีปั๊ม มีจุดพักรถ มีร้านอาหาร มีอู่ซ่อม ฯลฯ มีสิ่งอำนวยความสะดวกไปตลอดรายทาง

ประการที่ 5 คือเรื่องชื่อเสียงและความเชื่อมั่น เวลาตลอดจนสิ่งที่เราสั่งสมมาใน 5 ข้อแรก มันกลายเป็นแต้มต่อที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นที่สังคมและผู้ประกอบการรับรู้และมอบความไว้วางใจให้แก่เรา ก็ทำให้เรามีต้นทุนหรือคะแนนจิตพิสัยที่ดี ซึ่งถือว่าเป็นเครดิตอย่างหนึ่งครับ

คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล 

กรรมการจัดการคนที่ 1 กลุ่มบริษัทธรรมนิติ

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?