07 ธันวาคม 2566

บริการของเรา

ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความรู้และความสามารถเฉพาะทาง  ธรรมนิติจึงพร้อมให้บริการด้านวิชาชีพ ครบวงจรสำหรับธุรกิจของคุณ โดยบริการของเราแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้

บริการด้านกฎหมาย

บริการจัดทำบัญชีและเงินเดือน

บริการตรวจสอบบัญชี

บริการตรวจสอบภายใน

บริการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์และไอที

บริการฝึกอบรมและสัมมนา

บริการห้องประชุมและห้องสัมมนา

 

สำหรับบุคคลทั่วไป

● บริการให้คำปรึกษาและดำเนินการในกระบวนการพิจารณาทางศาลในคดีต่างๆ

● บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและภาษี เช่น การวางแผนภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา  การจัดทำพินัยกรรม การขออนุญาตในการทำงานให้แก่คนต่างด้าว การแปลและรับรองคำแปลเอกสารภาษาอังกฤษ

● บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

● บริการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพส่วนบุคคล

● ผลิตและจำหน่ายหนังสือวิชาการและการบริหารจัดการทั่วไป

● รับสมัครสมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากร ด้านบัญชีและบริหารทรัพยากรมนุษย์ (วารสารรายเดือน)

 

สำหรับบริษัท องค์กรและสถาบันต่างๆ

●  บริการจัดตั้งนิติบุคคลใหม่

● บริการวางแผนเข้าตลาดหลักทรัพย์และเอ็มเอไอ

● บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายและภาษี

● บริการจัดทำสมุดบัญชีและงบการเงิน

● บริการจัดทำเงินเดือน

● บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชี พัฒนาระบบบัญชี และวางระบบบัญชี

● บริการตรวจงบการเงินและตรวจสอบพิเศษ

● บริการด้านงานตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

● บริการอบรมสัมมนาภายในองค์กรเพื่อพัฒนาบุคลากร

● ผลิตและจำหน่ายหนังสือวิชาการและการบริหารจัดการทั่วไป

● รับสมัครสมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากร ด้านบัญชีและบริหารทรัพยากรมนุษย์ (วารสารรายเดือน)

● บริการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันสำหรับลงประกาศตามกฎหมาย

● บริการออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น

● บริการดูแลระบบไอทีและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์

● บริการวางระบบโครงสร้างพื้นทางด้านไอที

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?