13 มีนาคม 2566

บริษัทในเครือธรรมนิติ

 

• กลุ่มธุรกิจกฎหมายและภาษีอากร

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
Dharmniti Law Office Co., Ltd.
เลขที่ 2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : (02) 680-9777
โทรสาร : (02) 680-9711
อีเมล์ : info@dlo.co.th
เว็บไซต์ : http://www.dlo.co.th

บริษัท ธรรมนิติอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Dharmniti International Co., Ltd.
เลขที่ 2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : (02) 680-9777
โทรสาร : (02) 680-9711
อีเมล์ : info@dlo.co.th
เว็บไซต์ : http://www.dlo.co.th

 

• กลุ่มธุรกิจการบัญชี

บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด
Dharmniti Accounting and Tax Co., Ltd.
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 5 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20)
ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : (02) 596-0500 ต่อ 327 , (02) 596-0596
โทรสาร : (02) 596-0539
อีเมล์ : dha@dharmniti.co.th
เว็บไซต์ : http://www.dha.co.th

 

• กลุ่มธุรกิจสอบบัญชี

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
Dharmniti Auditing Co., Ltd.
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20)
ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : (02) 596-0500 ต่อ 327 , (02) 596-0596
อีเมล์ : center@daa.co.th
เว็บไซต์ : http://www.daa.co.th

 

• กลุ่มธุรกิจสถาบันพัฒนาการบริหาร

บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด
Dharmniti Management Development Co., Ltd.
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20)
ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : (02) 555-0700
โทรสาร : (02) 555-0911-4
อีเมล์ : member@dharmniti.co.th
เว็บไซต์ : http://www.dst.co.th

 

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
Dharmniti Seminar and Training Co., Ltd.
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20)
ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : (02) 555-0700
โทรสาร : (02) 555-0710
อีเมล์ : seminar@dharmniti.co.th
เว็บไซต์ : http://www.dst.co.th

 

บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
Dharmniti Press Co., Ltd.
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20)
ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : (02) 555-0700
โทรสาร : (02) 555-0728
อีเมล์ : book@dharmniti.co.th
เว็บไซต์ : http://www.dst.co.th

 

บริษัท ดีไอทีซี จำกัด
DiTC Co., Ltd.
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20)
ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : (02) 555-0999
โทรสาร : (02) 555-0997
อีเมล์ : contact@ditc.co.th
เว็บไซต์ : http://www.ditc.co.th

 

• กลุ่มธุรกิจตรวจสอบภายใน

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
Dharmniti Internal Audit Co., Ltd.
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 5 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20)
ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : (02) 596-0500 ต่อ 327 , (02) 596-0596
อีเมล์ : center@dir.co.th
เว็บไซต์ : http://www.dir.co.th

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?