ครอบครัวธรรมนิติ จัดโครงการ CSR “อิ่มจัง…ตังค์ทำบุญ” ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี

29 พฤษภาคม 2563

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ครอบครัวธรรมนิติ ได้เดินทางไปเลี้ยงอาหารเย็นและบริจาคสิ่งของให้น้องๆ ผู้พิการ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี

โดยได้นำเงินทำบุญรวม 17,000 บาท จากโครงการ CSR “อิ่มจัง…ตังค์ทำบุญ” ที่ได้มีการขายข้าวไข่เจียว และเครื่องดื่มให้กับเพื่อนๆ พี่น้องพนักงาน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 

นำทีมโดย คุณศักดิ์ศรี อำพวัน ที่ปรึกษาและนักวิชาชีพอาวุโส บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด คุณสุลลิต อาดสว่าง กรรมการบริหาร บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 

ธรรมนิติ ขอขอบคุณสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ที่มีส่วนร่วมให้กิจกรรมนี้สำเร็จไปด้วยดีครับ

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?