ขั้นตอนการจดทะเบียน และการร่างคำขอสิทธิบัตร

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด ร่วมกับ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

เชิญวิทยากรจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา มาให้ความรู้ “ขั้นตอนการจดทะเบียน และการร่างคำขอสิทธิบัตร” แก่พนักงาน ธรรมนิติ

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด ร่วมกับ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
จัดบรรยายพิเศษ เพิ่มความรู้ เติมประสบการณ์ ให้กับพนักงาน บริษัทในเครือ ธรรมนิติอีกขั้น กับการรับฟังบรรยาย ในหัวข้อ “ขั้นตอนการจดทะเบียน และการร่างคำขอสิทธิบัตร

โดยคุณนนทพจน์ อิสสริยะกุล (นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์)
ซึ่งได้ถ่ายทอดข้อมูลจากประสบการณ์ตรง พร้อมตอบข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอน กระบวนการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?