กลุ่มบริษัทธรรมนิติ และมูลนิธิธรรมนิติ ร่วมใจ แบ่งปัน เพื่อสังคม

กลุ่มบริษัทธรรมนิติ และมูลนิธิธรรมนิติ ร่วมใจ แบ่งปัน เพื่อสังคม ฝ่าวิกฤติโควิด-19 โดยในปี 2564 ได้จัดทำโครงการ CSR ทั้งสิ้น 10 โครงการ ดังนี้

เมื่อ 16 พ.ย. 64 มูลนิธิธรรมนิติ จัดพิธีถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร ที่ศึกษาเปรียญธรรม 9 ประโยค ประจำปี 2564 จำนวน 14 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84,000 บาท โดยมีตัวแทนคณะสงฆ์เข้ารับถวายทุน จากวัดสร้อยทอง จำนวน 8 ทุน วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร จำนวน 5 ทุน และวัดโมลีโลกยาราม จำนวน 1 ทุน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

มูลนิธิธรรมนิติ มอบทุนการศึกษา ‘ธรรมนิติ ประดิษฐ์ เปรมโยธิน’ แก่นิสิตนักศึกษาจำนวน 6 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 120,000 บาทให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีบัณฑิต และนิติศาสตรบัณฑิต จากสามมหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยทุนการศึกษา “ธรรมนิติ ประดิษฐ์ เปรมโยธิน” เป็นทุนที่ริเริ่มทำมากว่า 20 ปี โดยเป็นส่วนหนึ่งที่คืนให้กับสังคมเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ จึงเป็นที่มาของโครงการมอบทุนนี้ โดยได้ตั้งชื่อทุนตามคุณประดิษฐ์ เปรมโยธิน ผู้ก่อตั้งสำนักงานทนายความธรรมนิติ อันเป็นรากฐานให้กับกลุ่มบริษัทธรรมนิติและมูลนิธิธรรมนิติในทุกวันนี้

ในพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณดารารัตต์ พืชมงคล กรรมการมูลนิธิธรรมนิติ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธรรมนิติ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาประจำปี 2564 พร้อมด้วย คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล ประธานมูลนิธิธรรมนิติ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

มูลนิธิธรรมนิติ ได้มอบถุงยังชีพแก่ สำนักงานเขตพระนคร นำโดย คุณพิมุกต์ พืชมงคล กรรมการบริหารมูลนิธิธรรมนิติ เป็นผู้มอบ และคุณวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผู้อำนวยการเขต เป็นผู้รับมอบถุงยังชีพ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชน นอกแนวกั้นเขื่อน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ในเขตพระนคร รวมทั้งสิ้น 34 ครัวเรือน ในวันที่ 30 พ.ย. 64

มูลนิธิธรรมนิติ มอบน้ำดื่มธรรมนิติ จำนวน 1,000 ขวด ให้กับสำนักงานเขตบางซื่อ เพื่อใช้อำนวยความสะดวกบริการให้แก่ประชาชน

มอบหน้ากากอนามัย ให้แก่

1.  สถานีตำรวจเตาปูน

2.  สถานีตำรวจประชาชื่น

3.  สถานีตำรวจบางโพ

4.  สำนักงานเขตบางซื่อ

5.  วัดสร้อยทอง

6.  องค์การสวนสัตว์

รวมทั้งสิ้น 6,500 ชิ้น

มูลนิธิธรรมนิติ และคุณไพศาล พืชมงคล ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ บมจ.ธรรมนิติ มอบน้ำดื่ม จำนวน 6,000 ขวด ให้แก่ โครงการจิตอาสา 904 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 64

มูลนิธิธรรมนิติ มอบทุนค่าใช้จ่ายให้แก่ ด.ญ.รัตนาภรณ์ แก้วกระจ่าง เป็นเงิน 2,000 บาทต่อเดือน รวมทั้งสิ้น 24,000 บาท พร้อมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ โดยคุณพิมุกต์ พืชมงคล กรรมการบริหารมูลนิธิธรรมนิติ เป็นตัวแทนมอบ โดยสำนักงานเขตบางซื่อได้ประสานงานผ่านมูลนิธิ เพื่อขอความช่วยเหลือแก่ ด.ญ.รัตนาภรณ์ แก้วกระจ่าง เนื่องจากมีความขัดสนและขาดแคลนในทุนทรัพย์ รวมถึงต้องรับผิดชอบดูแลยายติดเตียง  ไม่มีพ่อแม่

มูลนิธิธรรมนิติ มอบเงินและสิ่งของจำเป็น ช่วยเหลือพนักงานรายวันที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่ มิ.ย.-ส.ค. 64 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,000 บาท

กลุ่มบริษัทธรรมนิติ มอบอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่สน.เตาปูน เพื่อยกระดับการบริการประชาชน เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 64 และมอบเงินสนับสนุนงานเกษียณข้าราชการตำรวจ สน. เตาปูน 10,000 บาท

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?