มูลนิธิธรรมนิติและคณะ ร่วมถวายผ้าห่ม 700 ผืน ให้แก่พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เพื่อแจกจ่ายกับผู้ยากไร้ ในจังหวัดเชียงราย

13 เมษายน 2563

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิธรรมนิติและคณะได้ทำการถวายผ้าห่มจำนวน 700 ผืน แก่พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้มีความจำเป็นในจังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย

โดยทางมูลนิธิธรรมนิติ ได้รับการสนับสนุนจาก ผู้มีกุศลจิต กลุ่มผู้บริหารและพนักงานในเครือบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ในการสมทบทุนจัดทำผ้าห่ม ซึ่งมีตัวแทนจากโครงการ Dharmniti Young Executive รุ่นที่ 2 ได้แก่ นางสาวธวิตา อ่อนท้วม, นางสาวจารุวรรณ รักพงษ์ และนางสาวหทัยรัตน์ สุขประเสริฐ เดินทางไปถวายผ้าห่มในครั้งนี้

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?