สมาคมการค้าบิสคลับไทย การศึกษาดูงาน การจัดการองค์กรสมัยใหม่ ณ ธรรมนิติ

สมาคมการค้าบิสคลับไทย การศึกษาดูงาน การจัดการองค์กรสมัยใหม่ ณ ธรรมนิติ

คณะผู้บริหาร บมจ. ธรรมนิติ นำโดย คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล และ คุณดารารัตต์ พืชมงคล
ได้ให้การต้อนรับ ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ นายกสมาคมการค้าบิสคลับไทย พร้อมด้วย สมาชิกสมาคมการค้าบิสคลับไทย

ในการศึกษาดูงาน การจัดการองค์กรสมัยใหม่ ณ ห้องประชุม 202

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายในหัวข้อ “ Strategic Storytelling for Marketing กลยุทธ์การเล่าเรื่อง เพื่อการตลาด”

โดยคุณอภิรักษ์ หาญวิชิตวณิชย์ พิธีกรรายการ ตอบโจทย์ ทางช่อง TPBS บรรณาธิการบริหาร GM Magazine และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์

ซึ่งทางสมาคมการค้าบิสคลับไทย ได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้บริหาร เพื่อเป็นการขอบคุณ ในความอนุเคราะห์ สำหรับการใช้สถานที่ และอำนวยความสะดวกต่างๆ ด้วย

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?