สถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ เป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตร

18 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ เป็นเจ้าภาพในการทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 9 รูป ในรูปแบบ social distancing ตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ณ อาคารธรรมนิติ บริเวณชั้น 1

นำโดย คุณกิตติยา อาภากุลอนุ ประธานกรรมการบริหาร และคุณดารารัตต์ พืชมงคล รองประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?