บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด จัดโครงการศาลจำลอง เพื่อทดสอบความรู้ของผู้ช่วยนักกฎหมายธรรมนิติ

สำนักคดี บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดศาลจำลองขึ้น เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถ การแก้ปัญหาในศาล และเตรียมความพร้อมของผู้ช่วยนักกฎหมาย เพื่อก้าวขึ้นสู่ทนายความประจำ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

กิจกรรมศาลจำลองนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานทางวิชาชีพที่สำนักกฎหมายธรรมนิติได้ยึดถือ
โดยมีคุณปฏิคม ฟองโหย รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ เป็นประธานการจัดงาน คุณวันวิสา ศิลาทอง ประธาน Dharmniti Young Executive รุ่นที่ 1 เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้คุณไพศาล พืชมงคล ที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้จัดการ และคุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธรรมนิติ ได้เข้าร่วมกิจกรรมศาลจำลองในครั้งนี้ด้วย

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?