ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) จัดอบรม Big Data โดยคุณจรัล งามวิโรจน์เจริญ

กลุ่มบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเรื่อง Big Data โดยคุณจรัล งามวิโรจน์เจริญ

กลุ่มบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) มองเห็นความสำคัญทางด้านข้อมูล จึงมีการจัดอบรมในเรื่อง Big Data ขึ้น โดยคุณจรัล งามวิโรจน์เจริญ Chief Data Scientist & VP of Data Innovation Lab ของ บริษัท เซอร์ทิส จำกัด  และท่านยังเป็นหนึ่งในทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ทำงานใหักับบริษัทที่ปรึกษาด้าน Data Science เบอร์ต้นๆ ของสหรัฐอเมริกา ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้อีกด้วย

คุณจรัล งามวิโรจน์เจริญ Chief Data Scientist & VP of Data Innovation Lab ของ บริษัท เซอร์ทิส จำกัด

 

การบรรยายในครั้งนี้ทำให้ผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้รับความรู้และเข้าใจในเรื่องของ Big Data เพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้จริงเพื่อพัฒนาองค์กรและส่วนงานของตนเอง นอกจากนี้ภายในคลาสยังมีบรรยากาศที่มีความเป็นกันเอง และมีส่วนร่วมกันระหว่างวิทยากรและผู้รับฟัง ทำให้ตลอดคลาสมีแต่ความสนุกสนานครับ

 

หลังจบการบรรยาย คุณจรัล งามวิโรจน์เจริญ ได้ให้เกียรติพูดคุยกับทางผู้บริหาร บริษัท ดีไอทีซี จำกัด และตัวแทนพนักงานในเครือธรรมนิติเป็นการส่วนตัว เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาทางด้านข้อมูลต่อไป พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกครับ

 

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright ©2018  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?