กลุ่มบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเรื่อง Big Data โดยคุณจรัล งามวิโรจน์เจริญ

13 เมษายน 2563

กลุ่มบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) มองเห็นความสำคัญทางด้านข้อมูล จึงมีการจัดอบรมในเรื่อง Big Data ขึ้น โดยคุณจรัล งามวิโรจน์เจริญ Chief Data Scientist & VP of Data Innovation Lab ของ บริษัท เซอร์ทิส จำกัด  และท่านยังเป็นหนึ่งในทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ทำงานใหักับบริษัทที่ปรึกษาด้าน Data Science เบอร์ต้นๆ ของสหรัฐอเมริกา ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้อีกด้วย

คุณจรัล งามวิโรจน์เจริญ Chief Data Scientist & VP of Data Innovation Lab ของ บริษัท เซอร์ทิส จำกัด

 

การบรรยายในครั้งนี้ทำให้ผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้รับความรู้และเข้าใจในเรื่องของ Big Data เพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้จริงเพื่อพัฒนาองค์กรและส่วนงานของตนเอง นอกจากนี้ภายในคลาสยังมีบรรยากาศที่มีความเป็นกันเอง และมีส่วนร่วมกันระหว่างวิทยากรและผู้รับฟัง ทำให้ตลอดคลาสมีแต่ความสนุกสนานครับ

 

หลังจบการบรรยาย คุณจรัล งามวิโรจน์เจริญ ได้ให้เกียรติพูดคุยกับทางผู้บริหาร บริษัท ดีไอทีซี จำกัด และตัวแทนพนักงานในเครือธรรมนิติเป็นการส่วนตัว เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาทางด้านข้อมูลต่อไป พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกครับ

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?