เปิดตัว Dharmniti Young Executive Development Program รุ่น3

DYE3

14 พฤษภาคม 2562

เปิดตัว Dharmniti Young Executive Development Program รุ่น 3 ได้ดาวเด่นจากพนักงานในเครือรวม 9 คน

กลุ่มบริษัทธรรมนิติ เปิดโครงการ Dharmniti Young Executive Development Program เป็นปีที่ 3 อย่างต่อเนื่อง โดยในรุ่นที่ 1 และ 2 นั้น ได้รับผลตอบรับอย่างดี ทั้งในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพ ทักษะต่าง ๆ
Dharmniti Young Executive รุ่นที่ 3 (ประจำปี 2562) นี้ ได้มีการคัดเลือกอย่างเข้มข้นมากขึ้น โดยได้เฟ้นดาวเด่นจากพนักงานในเครือทั้ง 10 บริษัทที่มีการส่งรายชื่อและสมัครเข้าร่วมโครงการ จนเหลือดาวเด่นทั้งสิ้น 9 คน

DYE3

ในวันเปิดโครงการทีมงานได้รับเกียรติจากคุณไพศาล พืชมงคล ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทกับผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 3 รุ่น


รุ่นพี่ DYE รุ่น 1 และ รุ่น 2 ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันให้กับ รุ่น 3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์

โครงการ DYEDP รุ่นที่ 1
Dharmniti Young Executive รุ่น 1 คณะ 1 กับการดูงาน ณ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
Dharmniti Young Executive รุ่น 1 คณะ 2 กับการดูงาน 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีน

โครงการ DYEDP รุ่นที่ 2
Dharmniti Young Executive รุ่น 2 กับการดูงานบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีน

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?