ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ธรรมนิติ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

23 กุมภาพันธ์ 2565

วันนี้ 21 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ธรรมนิติ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 “ให้เลือด ฝ่าวิกฤติ ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย” กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ อาคารธรรมนิติ

โดยมีผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันบริจาคโลหิต รวมจำนวนโลหิตที่ได้รับทั้งสิ้น 35 ยูนิต ทั้งนี้ คุณดารารัตต์ พืชมงคล กรรมการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น เพื่อให้สภากาชาดไทย ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์


ธรรมนิติ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิต เพื่อทางศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย จะได้นำโลหิตที่ได้รับบริจาค ไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ต่อไป

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?