Author Archive for: phaphornkan

HOW TO เก่งกว่า AI สำหรับนักบัญชียุคดิจิทัล+

HOW TO เก่งกว่า AI สำหรับนักบัญชียุคดิจิทัล

6 สิทธิ์เข้าข่ายได้รับ “ค่าชดเชย” เมื่อถูกเลิกจ้าง+

6 สิทธิ์เข้าข่ายได้รับ “ค่าชดเชย” เมื่อถูกเลิกจ้าง

Just-in-Time HR “บริหารงานแบบใหม่” ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้องค์กร+

Just-in-Time HR “บริหารงานแบบใหม่” ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้องค์กร

เช็คก่อนใช้บริการ … ปฏิทินวันหยุดธนาคาร 2564 ธนาคารหยุดวันไหนบ้าง ?+
บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) จัดบรรยายให้กับนักศึกษา ในหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติงานด้านสายวิชาชีพบัญชี”+

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) จัดบรรยายให้กับนักศึกษา ในหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติงานด้านสายวิชาชีพบัญชี”

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ 2564+

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ 2564

ธรรมนิติจัดกิจกรรม Merry Christmas 2020 ส่งมอบความสุขให้กับพนักงานและผู้บริหาร+

ธรรมนิติจัดกิจกรรม Merry Christmas 2020 ส่งมอบความสุขให้กับพนักงานและผู้บริหาร

ธรรมนิติจัดเซอร์ไพรส์ Merry Christmas and Happy New Year เพื่อนบ้าน ครั้งที่ 4+

ธรรมนิติจัดเซอร์ไพรส์ Merry Christmas and Happy New Year เพื่อนบ้าน ครั้งที่ 4

ธรรมนิติจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020 ทิ้งอย่างไรให้ออฟฟิศสะอาดต้อนรับปีใหม่+

ธรรมนิติจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020 ทิ้งอย่างไรให้ออฟฟิศสะอาดต้อนรับปีใหม่

มูลนิธิธรรมนิติ มอบทุนการศึกษา ‘ธรรมนิติ ประดิษฐ์ เปรมโยธิน’ แก่นิสิตนักศึกษาจำนวน 7 ทุน+

มูลนิธิธรรมนิติ มอบทุนการศึกษา ‘ธรรมนิติ ประดิษฐ์ เปรมโยธิน’ แก่นิสิตนักศึกษาจำนวน 7 ทุน

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?