Author Archive for: phaphornkan

ผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัทธรรมนิติ ร่วมใจบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 พร้อมมอบหน้ากากอนามัย เพื่อสาธารณประโยชน์+

ผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัทธรรมนิติ ร่วมใจบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 พร้อมมอบหน้ากากอนามัย เพื่อสาธารณประโยชน์

ข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงาน “นายจ้างต้องจัดทำ ลูกจ้างต้องเข้าใจ”+
ความสัมพันธ์ระหว่าง “ผู้ถือหุ้น กรรมการ และบริษัทจำกัด”+

ความสัมพันธ์ระหว่าง “ผู้ถือหุ้น กรรมการ และบริษัทจำกัด”

6 สาระสำคัญ  “ของการทำหนังสือสัญญา”+

6 สาระสำคัญ “ของการทำหนังสือสัญญา”

ลุ้น !! ขยายสิทธิ “ชาวต่างชาติ” ซื้อบ้าน คอนโด+

ลุ้น !! ขยายสิทธิ “ชาวต่างชาติ” ซื้อบ้าน คอนโด

พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564 เรื่อง “แก้ไขอัตราดอกเบี้ย”+

พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564 เรื่อง “แก้ไขอัตราดอกเบี้ย”

การบริหารความเสี่ยงองค์กร “ในมุมความเสี่ยงของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” โดย ดร.ปริญญา หอมเอนก+

การบริหารความเสี่ยงองค์กร “ในมุมความเสี่ยงของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” โดย ดร.ปริญญา หอมเอนก

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” สำหรับผู้บริหารระดับสูง กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท โดย ดร.ปริญญา หอมเอนก+
บริษัท ดีไอทีซี จำกัด เป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมีนาคม 2564+

บริษัท ดีไอทีซี จำกัด เป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมีนาคม 2564

ธรรมนิติ จัดกิจกรรม “BETTER Look: Your look is your power”+

ธรรมนิติ จัดกิจกรรม “BETTER Look: Your look is your power”

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?