Author Archive for: phaphornkan

ผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัทธรรมนิติ ร่วมใจบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564+

ผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัทธรรมนิติ ร่วมใจบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าส่งเสริมการขายให้แก่ตัวแทนจำหน่าย+

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าส่งเสริมการขายให้แก่ตัวแทนจำหน่าย

5 จุดเสี่ยงถูกสรรพากรตรวจสอบกรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ประกอบการต้องระวัง+

5 จุดเสี่ยงถูกสรรพากรตรวจสอบกรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ประกอบการต้องระวัง

“เลิกจ้าง/ลดจำนวนการจ้าง” แบบกระทันหัน อีกหนึ่งผลกระทบจากโควิด-19 นายจ้าง ลูกจ้าง ต้องเตรียมรับมืออย่างไร ? ให้ถูกต้องตามกฎหมาย+
รวมคำถาม…กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต แต่ยังไม่ได้รับเงินประกันสังคม+

รวมคำถาม…กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต แต่ยังไม่ได้รับเงินประกันสังคม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องดอกเบี้ยที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ กับผลกระทบดอกเบี้ยในคดีแรงงาน+

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องดอกเบี้ยที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ กับผลกระทบดอกเบี้ยในคดีแรงงาน

สัญญาจ้างทำของ เสียอากรแสตมป์อย่างไร ?+

สัญญาจ้างทำของ เสียอากรแสตมป์อย่างไร ?

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?