Author Archive for: phaphornkan

นายจ้างเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจได้หรือไม่ ?+

นายจ้างเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจได้หรือไม่ ?

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) คืออะไร ?+

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) คืออะไร ?

ธรรมนิติแบ่งปัน “มาตรการโควิด-19 สำหรับองค์กร”+

ธรรมนิติแบ่งปัน “มาตรการโควิด-19 สำหรับองค์กร”

มาตรการป้องกันและควบคุม COVID-19 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า+
ชาวธรรมนิติร่วมกันแต่งตัวในธีม “เที่ยวทิพย์” ไปทำงานอย่างไรให้เหมือนไปเที่ยว+

ชาวธรรมนิติร่วมกันแต่งตัวในธีม “เที่ยวทิพย์” ไปทำงานอย่างไรให้เหมือนไปเที่ยว

ครอบครัวธรรมนิติ จัดเซอร์ไพรส์เติมพลังให้กับพนักงาน บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด+

ครอบครัวธรรมนิติ จัดเซอร์ไพรส์เติมพลังให้กับพนักงาน บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ฉีดวัคซีนโควิดแล้วแพ้ ทำอย่างไร ?+

ฉีดวัคซีนโควิดแล้วแพ้ ทำอย่างไร ?

5 ปัญหาการบันทึกรายได้ ที่นักบัญชีต้องระวัง+

5 ปัญหาการบันทึกรายได้ ที่นักบัญชีต้องระวัง

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?