Author Archive for: phaphornkan

กลุ่มบริษัทธรรมนิติ จัดกิจกรรม CSR โครงการ “Protect You” ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ จ.ชัยภูมิ+

กลุ่มบริษัทธรรมนิติ จัดกิจกรรม CSR โครงการ “Protect You” ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ จ.ชัยภูมิ

Dharmniti Young Executive รุ่น4 ร่วมงาน TEDxKasetsartU 2020+

Dharmniti Young Executive รุ่น4 ร่วมงาน TEDxKasetsartU 2020

5 ประเด็นข้อระมัดระวังในการปิดบัญชี+

5 ประเด็นข้อระมัดระวังในการปิดบัญชี

7 ขั้นตอนสู่ ‘กระบวนการคุณภาพในการจัดทำบัญชี’+

7 ขั้นตอนสู่ ‘กระบวนการคุณภาพในการจัดทำบัญชี’

ออกใบกำกับภาษี โดยที่ยังไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผิดหรือไม่ ?+

ออกใบกำกับภาษี โดยที่ยังไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผิดหรือไม่ ?

Krungthai e-Withholding Tax Plus หักภาษี ณ ที่จ่าย สะดวก ง่าย คลิกเดียวจบ !+
“การรับรู้รายได้” ถึงจะยากแต่น่าสนใจ+

“การรับรู้รายได้” ถึงจะยากแต่น่าสนใจ

ทบทวน “มาตรการลดรายจ่าย” เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้+

ทบทวน “มาตรการลดรายจ่าย” เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้

Industry update ส่งท้ายปี โดยตัวแทนคณะ Dharmniti young executive 1 – 3+

Industry update ส่งท้ายปี โดยตัวแทนคณะ Dharmniti young executive 1 – 3

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปี 63+

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปี 63

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?