ธรรมนิติจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021

23 กุมภาพันธ์ 2565

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ชาวธรรมนิติพร้อมใจกันทำความสะอาดออฟฟิศ กับกิจกรรม “Dharmniti Big Cleaning Day”

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยมีเหล่าผู้นำด้านความสะอาดของแต่ละโซน ช่วยกันดูแล ควบคุมให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของมาตรฐาน 5 ส. พร้อมนำต้นไม้มาประดับโต๊ะทำงาน “คนละ TREE สอง TREE” เพื่อเพิ่มชีวิตชีวาให้กับโต๊ะทำงาน เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับออฟฟิศอีกด้วย

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?