อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ่ายเท่าใดบ้าง ?

 

เช็กเลย !! อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ่ายอัตราเดิม ยาว 2 ปี

 

1. ที่ดินเพื่อการเกษตร

อัตราภาษี 0.01 – 0.1%

 

2. ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย

อัตราภาษี 0.02 – 0.1%

 

• กรณีเป็นเจ้าของทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
อัตราภาษี 0.03 – 0.1%
• กรณีเป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง
อัตราภาษี 0.02 – 0.1%
• ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ เป็นที่อยู่อาศัยอื่น ๆ
อัตราภาษี 0.02 – 0.1%

 

3. ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม

อัตราภาษี 0.3 – 0.7%

 

4. ที่ดินรกร้างว่างเปล่า

อัตราภาษี 0.3 – 0.7%

 

 

tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?