บริษัท ดีไอทีซี จำกัด เป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมีนาคม 2564

12 พฤษภาคม 2564

เช้าวันที่ 4 มีนาคม 2564 บริษัท ดีไอทีซี จำกัด ในเครือธรรมนิติ เชิญชวนผู้บริหารและพนักงานร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สไตล์ New Normal แด่พระสงฆ์ 9 รูป ณ อาคารธรรมนิติ บริเวณชั้น 1

นำโดย คุณดารารัตต์ พืชมงคล ประธานกรรมการบริหาร คุณเมธวัจน์ วงศ์วรีย์กร ผู้จัดการทั่วไป คุณอัจฉริยะ คำพันยิ้ม ผู้จัดการฝ่าย IT Support บริษัท ดีไอทีซี จำกัด

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?