ธรรมนิติ จัดบรรยาย “เรื่อง Marketing Thinking ” โดย คุณสุภสิทธิ์ รักกสิกร

02 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ธรรมนิติได้รับเกียรติจาก คุณเซ้ง สุภสิทธิ์ รักกสิกร อดีต อดีต CMO บริษัท Samart และที่ปรึกษาด้านธุรกิจและการตลาด ที่มีประสบการณ์ด้านการตลาดกว่า 30 ปี

มาถ่ายทอดเรื่อง Marketing Thinking แก่คณะ Dharmniti Young Executive ทั้ง 4 รุ่น ทำให้ได้ความรู้ วิธีคิด เทคนิคต่างๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้ต่อไป

ธรรมนิติขอขอบคุณ คุณสุภสิทธิ์ รักกสิกร เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาถ่ายทอด และเปิดประสบการณ์ใหม่ ให้กับพวกเราชาวธรรมนิติครับ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?