มูลนิธิธรรมนิติ ส่งมอบอาหารกลางวัน (ครั้งที่ 2) จำนวน 200 กล่อง ให้แก่ชุมชนโคกปู่แก่น

02 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 มูลนิธิธรรมนิติ ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เป็นครั้งที่ 2 สืบเนื่องจากดำริของ คุณไพศาล พืชมงคล ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ

ในครั้งนี้จึงได้มอบอาหารกลางวัน ให้แก่ชุมชนโคกปู่แก่น จำนวน 200 กล่อง นำโดย คุณพิมุกต์ พืชมงคล กรรมการมูลนิธิ

ขอขอบคุณ คุณมณีพรรณ  พรหมแพทย์ ผู้สนับสนุนน้ำดื่ม และทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนในครั้งนี้ครับ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?