มูลนิธิธรรมนิติ ถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร ประจำปี 2563

02 พฤศจิกายน 2563

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 มูลนิธิธรรมนิติ จัดพิธีถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร ประจำปี 2563 จำนวน 52 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 312,000 บาท

โดยมีตัวแทนคณะสงฆ์เข้ารับถวายทุน จากวัดโมลีโลกยาราม จำนวน 15 ทุน วัดสร้อยทอง จำนวน 17 ทุน วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร จำนวน 20 ทุน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป 

ขออนุโมทนาบุญแก่ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ร่วมกุศลอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยกันครับ

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?