ธรรมนิติ จัดกิจกรรมฟังพระธรรมเทศนา “ธรรม ใน งาน” โดย ดร.พระมหาอนุชน สาสนกิตฺติ นาคหลวงสายเปรียญธรรม 9 ประโยค

02 พฤศจิกายน 2563

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ธรรมนิติ จัดกิจกรรม ฟังพระธรรมเทศนา โดย ดร.พระมหาอนุชน สาสนกิตฺติ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ วัดสร้อยทอง

มาบรรยายธรรม เรื่อง “ธรรม ใน งาน” วางใจให้เป็น มีสุขกับงาน มีสุขกับเพื่อนร่วมงาน ทั้งยังได้ทำบุญถวายภัตตาหารเช้า เนื่องด้วยวันคล้ายวันเกิดของคุณไพศาล พืชมงคล ท่านที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ บมจ.ธรรมนิติ

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?