สมาคมฯ จัดงานเสวนาในหัวข้อ “Friend of Silk Road ในสถานการณ์ใหม่ของโลก”

20 พฤศจิกายน 2563

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ร่วมกับ Silk Road Club แห่งประเทศจีน จัดงานเสวนาเรื่อง Friend of Silk Road ในสถานการณ์ใหม่ ณ อาคารธรรมนิติ 

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองวันชาติจีนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 และเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสการสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนครบ 100 ปี ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นวาระสำคัญของประเทศจีนและประชาชนจีนทั้งประเทศ ที่สำคัญคือเป็นวาระที่ประเทศจีนประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจนและทำให้คนยากจนหมดจากประเทศจีนก่อนถึงวันสถาปนาดังกล่าว

นับแต่การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่ 18 ซึ่งได้สถาปนาการนำของประธานสีจิ้นผิง เป็นผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมาโดยลำดับ ความคิดริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง หรือ silk road ได้กลายเป็นกระแสหลักของโลกอย่างรวดเร็ว เพราะเป็นการขับเคลื่อนสันติภาพและการพัฒนาไปในทุกพื้นที่ของโลก ทำให้โลกเข้าสู่สถานการณ์ใหม่ ความตื่นตัวในการสร้างสันติภาพในทุกพื้นที่ทั่วโลกและในการพัฒนาร่วมกันของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ขึ้นสู่กระแสสูง ในขณะเดียวกัน ก็ได้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ได้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มประเทศองค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้ กับองค์การนาโต้ ได้เกิดสิ่งที่เรียกว่ายุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก ซึ่งเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างชาติมหาอำนาจ และส่งผลกระทบต่อประเทศทั้งหลายในภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยด้วย

ภายใต้สถานการณ์ใหม่เช่นนี้ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน และ Silk Road Club แห่งประเทศจีน จึงได้ร่วมกันจัดเสวนาขึ้นเป็นการพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง Friend of Silk Road ในสถานการณ์ใหม่ โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนมาร่วมเสวนากัน และมีการถ่ายทอดไปยังประเทศจีน และถ่ายทอดผ่าน Facebook Live ในประเทศไทยด้วย ซึ่งสมาคมฯ หวังว่าการเสวนาครั้งนี้จะอำนวยประโยชน์และเป็นสิ่งบันดาลใจในการให้ความสำคัญต่อการสร้างสันติภาพและการพัฒนาร่วมกัน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศต่าง ๆ และเพื่อหวังให้ประชาชนชาวไทยได้รับทราบสถานการณ์ที่เป็นจริงในปัจจุบันนี้ ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ในการบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ และในการกำหนดทิศทางพัฒนาขององค์กรต่าง ๆ ให้สอดคล้องกันด้วย และขอขอบคุณท่านวิทยากร ท่านผู้มีเกียรติ พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมงานเสวนาครั้งนี้

 

สามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่านทางลิงค์แนบ รับชมงานเสวนาออนไลน์ย้อนหลัง

 

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?