Dharmniti Young Executive รุ่นที่ 4 และพนักงาน ดูงานที่ บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด

20 พฤศจิกายน 2563

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะ Dharmniti Young Executive รุ่นที่ 4 พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ได้ไปเยี่ยมชมดูงานที่ บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด หรือ KCF ผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับปศุสัตว์ด้านการเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก ผลิตและจัดจำหน่ายไข่ไก่ ไข่เป็ด ธุรกิจการประมง ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารแบบครบวงจร 

โดยได้รับเกียรติจาก คุณโกญจนาท ศรมยุรา ผู้บริหารของบริษัท KCF และคุณจินดา ผาสุก ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ แบ่งปันวิธีการและกระบวนการทำงานของธุรกิจด้านนี้ ทั้งยังได้เยี่ยมชมส่วนต่าง ๆ ภายในโรงงานอีกด้วย


ขอขอบคุณ บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด คุณโกญจนาท ศรมยุรา คุณจินดา ผาสุก และทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีครับ

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?