กลุ่มบริษัทธรรมนิติ จัดประชุม Management Meeting ประจำปี 2564

12 พฤษภาคม 2564

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 64 ที่ปรึกษา คณะกรรมการจัดการ และ keyman ของธรรมนิติ ร่วมกัน ประชุม Management Meeting ประจำปี 2564 สรุปผลประกอบการของปีที่ผ่านมาและทิศทางในปี 64

พร้อมยังได้เปิดธีมประจำปีนี้ “Better” ที่จะนำพาธรรมนิติก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและดีกว่าเดิม

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?