ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ธรรมนิติ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

22 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ธรรมนิติ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 “ให้เลือด ฝ่าวิกฤติ COVID-19″ กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ อาคารธรรมนิติ

กลุ่มบริษัทธรรมนิติ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย โดยมีผู้บริหารพนักงาน และเพื่อนบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงธรรมนิติ ร่วมกันบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก รวมจำนวนโลหิตที่ได้รับทั้งสิ้น 55 ยูนิต

ธรรมนิติ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิต เพื่อทางศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย จะได้นำโลหิตที่ได้รับบริจาค ไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ต่อไป

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?