ธรรมนิติ จัดบรรยาย Tech Talk Keyword Trend & Google Search for 2020

11 มีนาคม 2565

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ธรรมนิติ จัดบรรยาย Tech Talk เรื่อง Keyword Trend & Google  Search for 2020 โดย คุณศักดิ์ศรี กาญจนอุดม Digital Manager บริษัท ดีไอทีซี จำกัด

โดยการบรรยายในครั้งนี้ ได้ให้ความรู้ เรื่องเทรนด์ธุรกิจและตลาดด้วยการใช้ Keyword ผ่าน Google  Search การใช้ Keyword ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และในชีวิตประจำวันได้ต่อไปครับ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?