บมจ. ธรรมนิติ และมูลนิธิธรรมนิติ สนับสนุน ของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ให้กับกรมกิจการพลเรือนกองทัพบก และ สน.เตาปูน

บมจ.ธรรมนิติและมูลนิธิธรรมนิติ  สนับสนุนของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติให้กับกรมกิจการพลเรือนกองทัพบก และสน.เตาปูน

โดย คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล มอบของขวัญให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งมี ร้อยเอก อรุณศักดิ์ เพชรเอี่ยม

และ จ่าสิบตรี ปูนไท ประเคนแสง เป็นตัวแทนรับ ชุดดินสอกด Rotring จำนวน 150 ชุด

รวมถึง คุณดารารัตต์ พืชมงคล ได้ส่งมอบ แก้วน้ำ จำนวน 80 ชุด โดยมี พ.ต.ท. กิตติพันธ์ แท่นตั้งเจริญชัย รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สน.เตาปูน  และคณะ เป็นตัวแทนในการรับมอบ   ธรรมนิติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในการสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เด็กและเยาวชน ได้รับความสุข และส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?